Sayın okurlarım bugün 25 Aralık Pazar TV haber kanallarından Dijitürk 32. Sahifeyi açtım. Saat 16,20 suları TV A Kanal muhabiri Hakkari’yi anlatıyor.

 

  1. Bir ara Sayın Vali İdris Akbıyık ile cadde de ilerliyorlar. Vatandaşların memnuniyetleri yüzlerinde ki tebessümden okunuyor. 20 yaşlarında bir bayana soruluyor. Bir zaman Hakkari de saat 16’dan sonra biz bayanlar sokağa çıkamıyorduk. PKK baskısı vardı diyor. Vatandaşlara soruluyor. Şimdi şu an PKK’dan tamamen temizlendi esnafımız dahil bütün birimler huzur içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Sayın Vali aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile 120 milyon tutarındaki ödeneklerle 34 toplu taşıma aracımız 3 adet üstü kapalı otopark biri halk pazarı alanı 25 adet çeşitli dallarda spor kompleksi kütüphane halkın yararlanacağı alanlar 18 yaşlarında bir genç hep Sayın Valimiz diyor. Bazı zamanlarını bizlere ayırıyor spor alanlarında bizlerle beraber bulunuyor. Bir arkadaş gibiyiz diyor.
  2. Haber spikeri bu defa maden ocağına gidiyor. Daha önce PKK’nın çalıştırmadığı kullanılmakta olan alet ve edevatı yakıp kırıp kullanılamaz hale getirdiği ama şimdi dünyada mevcut 1 milyon ton civarında ki çinko madeninin yarısı Hakkari’de mevcut olduğu ayrıca kurşun madenide bulunduğu ve dağda mühendislerle dağın 800 metre aşağısında işçilerin ne biçim çalıştıklarını görevli maden mühendislerinden ayrı ayrı bilgiler alarak çalışanları gösteriyor. Onlarla röportaj yapılıyor ve nereli olup kaç zamandır. Buralarda madenlerde çalıştıklarını çalışma memnuniyetlerini sürdürdüklerini ekseri Karadeniz bölgesi ağırlıklı işçi olduklarını anlatıyorlar.
  3. Spikerimiz bu defa geçmişi fazla ırak olmayıp yeni tamamlanarak baştabip Dr. Beyle görüşüyor. Sayın baştabip bey ile röportajların da Dr. Bey hastanemizde noksansız bölüm bulunmadığını daha önce 200 km uzaklıkta Van iline gönderdiği kimilerinin bazı yerleri bozuk olan yollarda kimilerinin öldüklerini anlatımını yapıyor. Bazı kalp ameliyatlarını yaptıklarını Van ile irtibatlarını kestiklerini bu defa prematüre doğumlu çocukların 6 kadar küvez içinde anneleri başında onlarla röportaj yapılıyor. Hepsi bu gibi olanaklardan faydalanımlarını çok güzel ifade ediyorlar. Ayrıca hemşirelerin çalışmalarını gösteriyor. Genç bir bayan göz doktoru imiş. Son derece modern bir aletle yerli bir bayanın gözlerini muayene edip çok gerekli aletlerin mevcut olduklarından bahsediyor. Evet daha önceleri hür iradelerini istedikleri gibi kullanamayan Hakkarili vatandaşlarımız devletinin yanında her türlü baskılardan uzak devletin sağlamış olduğu bütün imkanlardan faydalanıyorlar. Mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Selamlar olsun.