Yüksek enflasyona bağlı olarak zorlaşan ekonomik koşullarda asgari ücretliye biraz olsun nefes aldırmak amacıyla maaşlarında 1 Temmuz 2022 itibariyle uygulanmak üzere yüzde 30 oranında artış yapıldı.

Yüksek enflasyona bağlı olarak zorlaşan ekonomik koşullarda asgari ücretliye biraz olsun nefes aldırmak amacıyla maaşlarında 1 Temmuz 2022 itibariyle uygulanmak üzere yüzde 30 oranında artış yapılmıştır. İşverenlerin ise her geçen gün maliyetleri artarken ve karlılık oranları düşerken asgari ücret artışı, personel çıkarmalarına ya da asgari ücretin altında işçi çalıştırma durumlarını ortaya çıkarmaktadır.
Peki ya asgari ücretin altında bir bedelle işçi çalıştırılabilir mi? Bu durumda işverene yaptırım uygulanır mı?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından işverenlerin işçilere ödemesi gereken en düşük ücrettir. Belirlenen bu ücretin altında ödeme yapılmamalıdır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun’da işverenin “asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlü” olacağı açıkça hükme bağlanmıştır.  Buna karşın işveren tarafından asgari ücretin altında çalıştırma talebiyle karşılaşılmakta ve işsizlik korkusu yaşayan işsizler tarafından kabul edilmektedir. Fakat asgari ücretin altında ödeme yapılması durumunda işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve haklı nedenle feshe bağlı olan yasal haklarından yararlanabilir. Yanı sıra asgari ücretin altında maaş ödemesi yaptığı tespit edilen işverenler her işçi ve her ay için 125 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ALO 170 hattına yapılan ihbar ile asgari ücretin altında ödeme yapan işverenlerin tespit edilmesi sağlanabilir.