Herkesin kullanım hakkı olan merdiven koridorlarının kullanımına ilişkin olduğunu görüyoruz.

Site ve apartman gibi toplu yaşam alanlarının en büyük sorunlarından birinin ortak alan olarak nitelendirilmeyen ama herkesin kullanım hakkı olan merdiven koridorlarının kullanımına ilişkin olduğunu görüyoruz.
Ortak kullanım alanı olmasa da ortak geçiş alanı olarak nitelendirilen bu alanlara, bazı apartman sakinlerinin ayakkabılık, bisiklet, bebek arabası vb. eşyalar konuyor. Bu konu apartman ve site yönetiminin karar almasıyla birlikte yönetim planında yasaklanabilir ve cezai yaptırıma tabi tutulabilir.
Yönetim planında yasaklanmış olmasına karşın komşusunun bu kurala uymamasından rahatsızlık duyan bir apartman sakini konuyu yargıya taşıdı ve Yargıtay ortak geçiş alanına konulan eşyaların kaldırılmasına hükmetti.
Davaya konu olayda davacı apartman yöneticisi; ‘Kiracının merdiven boşluğuna koymuş olduğu ayakkabılığın ve ana yapının teras betonuna dikmiş olduğu çanak antenin kaldırmasına, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasına, bodrum katta sığınağa koymuş olduğu odun kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılmasına karar verilmesini’ dava etti.
Mahkeme; ‘Davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına, bodrum katta bulunan sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, ana yapının teras betonuna konulan anten direğinin kaldırılmasına’ hükmetti.
Yerel Mahkeme kararına karşı davalı taraf, aleyhine kurulan hükümler için üst mahkemeye başvurdu ve Yüksek Mahkeme kararında şöyle hükmetti:
"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki projeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlenip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Sonuç olarak;
Toplu yaşam alanlarında ortak kullanım alanı, ortak geçiş alanı gibi yerlerde site ve apartman sakinlerinin onayı alınmaksızın konulan eşyalar ki (bu eşyalar ayakkabı gibi küçük eşya dahi olsa da) o alanın amacı dışında kullanıldığı kabul gördüğünden, hak ihlaline yol açıyor.