Son dönemde sıklıkla, “İstifa eden tazminat alabilir mi? Tazminat almak için ne yapılmalı?” sorularıyla karşılaşıyoruz.

Çeşitli nedenlerle işten ayrılma noktasına gelen çalışanlar, içeride birikmiş tazminatlarını nasıl alabileceklerinin cevabını aramaktalar.
Peki ya istifa eden çalışan tazminat alabilir mi?
Tazminata hak kazanma halleri 4857 sayılı İş Kanununda belirlenmiştir.
Çalışanın istifa iradesi var ise yani kendi istek ve arzusuyla işten ayrılıyor ise kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.
Hatta istifa iradesini işverene zamanında bildirmediği durumlarda işverene ihbar tazminatı ödemesi bile gündeme gelebilir.
Bunun yanı sıra istifa etmesinin sebeplerinde istisna oluşturan noktalar da bulunmaktadır.
İş kazası ve meslek hastalığı gibi çeşitli sebepler tazminata hak kazandırır.
Eğer çalışanın istifa etmesi, çalışma koşullarının yarattığı sağlık sorunlarına dayanıyorsa ve bu durum sağlık raporu ile belgelenebiliyor ise kıdem tazminatı almaya hak kazanılabilir.
Bunun dışında en çok karşılaşılan ve çalışanın istifasına sebep olan konulardan biri mobbingdir.
İşverenin tazminat vermeden işten çıkarmak amacıyla istifaya zorlamak ya da farklı sebeplerle çalışan üzerinde baskı kurarak çalışanı yıldırmaya çalışmasına mobbing denir. Mobbingin mevcut olduğu hallerde de çalışana tazminat hakkı doğabilir ama ispatlanması zor olan bu durumun belgelenmesi gerekmektedir.
Daha önce kıdem tazminatına ilişkin detaylıca yer verdiğimiz yazımızda İşte Çanakkale Gazetesi’nin sosyal medyadaki hesaplarından ulaşabilirsiniz.
Sonuç olarak;
Çalışanın istifa iradesi varsa tazminata hak kazanmamaktadır.
Ama içinde bulunduğu durum ve koşullar buna istisna oluşturarak tazminat almasını sağlayabilmektedir.
Her çalışanın durumu kendi içinde özel nitelikler barındırdığından konuya ilişkin bir uyuşmazlık yaşandığında mutlaka İş Hukuku alanında bir uzmandan destek alınması, hak kaybına uğramayı engelleyecektir.