Sürücülerin araç kullanımındaki hataları ve hız kurallarına uymaması durumlarında kesilen trafik cezaları bir idari yaptırımdır.

Trafik polisleri, radar ya da MOBESE’ler tarafından tespit edilen durumlarda kesilen cezalarına ilişkin bazı zamanlarda kişilerin gitmediği şehirden, bulunmadığı yerden ceza kesildiği ve yanlışlık olduğu durumlar söylemler ile trafik cezasına itiraz edilip edilemeyeceği soruları ortaya çıkmaktadır.
Kendisine tebliğ edilen trafik cezasının haksız olduğunu düşünen kişiler için itiraz yolu açıktır. İtiraz için Kabahatler Kanunu 27. Maddesi gereği tebliğ tarihi itibariyle 15 gün süre belirlenmiştir.
Eğer ceza trafik polisi, jandarma tarafından sürücüye yüz yüze yazılmışsa itiraz süresi aynı gün başlamaktadır.
Trafik cezası kesilen kişi, itiraz için bir dilekçe ile 15 gün içinde Sulh Ceza Hâkimliğine başvurmalıdır.
Dilekçe ekinde;
• Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi,
• Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi,
• Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi,
• Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi,
• Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu bulunmalıdır.
Sulh Ceza Hâkimliğine yapılan bu başvuru sonrası hâkim dosyayı inceler ve dosya üzerinden duruşma yapmadan karar verilir.
Yanı sıra gerek duyduğu hallerde hâkim, duruşma gün ve saati belirleyerek duruşmaya çağırabilir.
Trafik cezasına itirazın kabulü halinde ceza iptal edilir.
Eğer ceza ödenmişse iade edilir.
Ceza kesildiğinde 15 gün içinde ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi uygulandığından ödemeyi yaparak itiraz etmek mantıklı olacaktır.