Şeytan onlara evlatlarını öldürmeye yeni doğan kız çocuklarını diri diri kızgın kumlara şeref saydırdı.

  1. Şeytan onlara evlatlarını öldürmeye yeni doğan kız çocuklarını diri diri kızgın kumlara şeref saydırdı.
  2. Bu satırlar ırkının; tarihin derinliklerinden de atalarından almış olduğu gelenekleri, görenekleri kendine olan sevgi ve saygısını yaşlılarına hürmeti hem cinslerine uygulayanlaradır.
  3. 18 Mart 1915’de denizde büyük bir mağlubiyete uğrayan düşmanlarımız aynı yıl karadan 25 Nisan Pazar günü çıkarma yapacağı bölgeleri çok kuvvetli top atışlarıyla ki orada belini doğrultacak bir canlı bulunmadığına kanaat getirilerek çıkarmaya başlanmış olup, artık Türk ordusunun tamamen imha edilerek coğrafyalardan silinecekti.  6 Ağustos Pazar kanlı Kanlısırt müthiş bir top atışlarıyla Türklere çok büyük kayıplar verdirildi. Birlik komutanı Emin Çöl: Şehit’ in kefeni kanlı giysisi oldu. Türbesi de şehitliktir. Uğrunda can verdiği yurdunun yüzbinlerce kilometrelik oranına göre iki avucunu açıp otuz santim karelik kadar bir yerdir.  Nasıl mı Kanlısırt’ın Cemal bey deresinde, Kanlısır’ın Mersin deresiyle Karayürek deresinin kavuştuğu yerde 40-50 metre uzunluğunda bir boy genişliğinde üç hendek olup, binlerce insan cesetleri siperlerden çıkarılarak kanlı elbiseleriyle toplu halde bu çukur kabirlere yerleştiriliyor. Üzerlerine toprak atılıyor. 6 Ağustos’tan sonra ben gördüğümde iki hendek dolmak üzereydi. Akşama dek şehitler istif edilip üzerleri topraklanıp ertesi günkü şehitler konuşuyordu. Düşmanlar 6 Ağustos’tan itibaren Anzak Cephesine Anafartalar Cephesine yeni kuvvetlerle takviye edip üç koldan sarıp tamamen imha edilmek üzere hazırlanan plan 9 Ağustos’un ilk saatlerinde yeni kuralar Anafartalar grubuna Koca Çimen-Conk Bayırı birlikleri bağlanmış olup, tek cephe komutanlığına Albay Mustafa Kemal getirilmiştir. Hiçbir avantajı yok yeni birliklerle takviye edilemeyen dört gündür savaşan birlik gecenin zifiri karanlık oluşu ve göğüslerinde ki ilan kırmızı mercimek çorbaları içilip savaş düzenini sağ ayakları biraz önde tüfeklerine takılmış süngüleriyle saat tam 4:30 biraz sonra gecenin karanlık perdesi kalkacak: aydınlığın başlamasına yakın bir an.
  4. İngilizlerin savaş muhabirlerinden dinleyelim: Türkler yeri göğü inleten Allah Allah sesleriyle korkunç bir saldırıya geçtiler. Kısa bir müddet sonra bizimkiler silaha bile saldıramadan mağlup oldular. Tek tesellimiz Şahin Tepesi’nde Yeni Zelandalıların hazır tuttuğu 8-10 kadar makinalı tüfekten çıkan mermiler tüfeklerin namluları kızarıncaya kadar Türk askerine zapıat verdirmiştir. Komutan Birdwood isimlerini saydığı dört generalimiz ve onüç bin civarındaki askerlerimiz ırkının verdiği kahramanlıkla boğaz boğaza mücadele sonucu terhi hayat olundular. Elmayı tuttuk avcumuzun içine aldık. Karşımıza bir Mustafa Kemal çıktı. Çok mühim olan Conk Bayırı tepesi bu kadar kayba değerdi. ‘’10 Ağustos 1915 Türk milletinin mukadderattı çok ağır bedel karşılığı devam olarak gerçekleştirilmiş olup vatan şehitlerimizle birlikte sana minnettardır Atam’’
Devamı yarın