Ahretliğim ne güzel planlamış.

  1. Ahretliğim ne güzel planlamış. Sosyete uyuzu çıkaracak nazik nazik, kibar kibar kaşınacak birde bakacak sonunda uyuzlar geçmiş. Evinin önünde iki tane otomobil/biri açık biri değil/ aşçı uşak hizmetçiler/dolu mutfak dolu kiler/hanım gider sen gidersin/gündüzleri çaydan çaya/gece olur davetlisin/ya dinleye ya baloya/hanım motorla dolaşır/hanım serbest kim karışır/takarsın o şeyleri bazı/dünya böyle sen rahat ol razı/hey, lüküs hayat, lüküs hayat yan gel de yat keyfine bak/ne güzel şey/oh ne rahat yoktur eşin lüküs hayat.
  2. Ey güzel Allah’ım garezin bize mi idi. Laboratuvar kobayı gibi her konuda deneme tahtası olup 1948’li yıllar Alman harbi yılları yokluk var kıtlık var. İnsanlar hep ihtiyat olarak askere almışlar ekilip dikilememiş alamadık gıda noksanlığından şekersizlikten bir uyuz salgını baş gösterdi ki öyle bir kaşınırsın derilerinden nerde ise kan çıkacak. Arko traş sabunu kalıbı gibi sarı bir madde kükürt imiş yi kızanım yi yürekten keser diyordu.
NUH TUFANI: Hazreti Nuh Allah tarafından kavmini kötü yolun akıbetinden korkutmak için gönderildiği. Ancak onların mal ve evlat sahibi olmaları ziyanlarından başka bir şeye yaramayan bu kişiler!
Nuh: Ey Rabbim kafirlerden yer yüzünde yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Sen onları bırakacak olursan, doğru yoldan çıkarırlar. Nankör ve kafirden başka da evlat doğurmazlardedi. Allah dedi ki gemiyi yap sonunda gemine binen müminlerle her hayvandan alına birer çift helaktan kurtaracaklar. Diğerleri hep suda boğulacaktır denildi. Ve Nuh gemiyi yapmaya başladı tamamlamasına yakın kavmi gemiyi dışkılamaya başladı. Ancak onlara da uyuz hastalığı musallat oldu. Dışkılama işi arttıkça uyuzun şiddetide artıyordu. Artık dışkılama yeri kalmayıp en son biri bir yer bulup dışkılarken ayağı kayıyor. Poposunun çıplak yerleri ne kadar bulaştıysa o yerlerin uyuzu geçiyor. İnsanlar bunu duyunca haydi yürü soyunup bütün vücutlarını eh yeter mi gemiyi fırçalıyorlar suyunun suyu da iyi geliyor. Gemi tertemiz. ( Ey Allah’ım sen ne büyüksün Allah’sın bizleri doğru yoldan ayırma)
Yağmurlar başlıyor. Hz. Nuh mümin kullarını (karısı da kafirlerden hariç imiş) ve her çift hayvanları gemisine alıyor. Sular yükseliyor. Bütün dünya sulara gark olup gemi haricinde dünya yüzünde hiçbir canlı kalmıyor. Dünya yeniden kuruluyor. İmanlı kişilerle.
Yorum: Herkes iyi bilsin ki Allah nazarında mahlukatın en kötüsü kafirler, zalimler, hainler ve nankörler bunlara geçit yok. İleri ülkeler hala anlayamadılar zulümleri hala artıyor. Korononun da şiddeti artıyor. Şimdi de mutasyonlusu çıktı. Birini ayağı kayarda dünyayı kirlettikleri yeri tertemiz hale getirirler. Kötüleri temizlenir. Allah’ın hoş kulları yaşamaya devan ederler. Akılcı düşünenlere selam olsun.