Yaz sezonunun gelmesiyle yaz turizmi hareketlenmeye başladı.

Bu süreçte yaşanabilecek uyuşmazlıklara karşı otel ve tatil rezervasyonlarının tabi olduğu “Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle ilişkileri Hakkında Yönetmelik” bulunmaktadır.
Özellikle rezervasyon süreçlerine ilişkin mağduriyet yaşanmaması için bu yasal düzenlemedeki başlıca hak ve yükümlülükleri bilmek önem arz etmektedir.
Şöyle ki; her otel ve acentenin sözleşmesinde özel düzenlenerek aksi kararlaştırılacağı gibi temelde en çok mağduriyete sebep olan rezervasyon iptalleri,ilgili yönetmelikte şu şekilde düzenlenmiştir: Konaklama talebinin yoğun olduğu yer ve dönemlerde 24 saatten az olmamak koşuluyla otelin doğrudan gelen müşterilerine uyguladığı iptal süresi içinde, Tatil otellerinde, yüksek sezonda girişten 30 gün öncesine kadar, sezon dışında girişten 14 gün öncesine kadar” iptal edilebilir.
 
Yani bu hüküm yaz sezonu ve yaz tatili özelinde değerlendirildiğinde; rezervasyon iptali en az 30 gün önce bildirilmelidir.
Aksi halde otele tazminat hakkı doğar.
Bu tazminat miktarı ise genelde en az bir gecelik kalış için istenen hizmetlerin (oda, yemekler vb.) yüksek sezonda ise 3 gecelik kalış için istenen hizmetlerin parasal karşılığıdır.
 
Geç gelme, rezervasyon süresinin bitiminden önce otelden ayrılma veya ısmarlanan hizmetleri kısmen veya tamamen kullanmaması hallerinde, bu durumun otelcinin hatasından kaynaklanmaması koşuluyla, otelcinin uğradığı gerçek zarar, seyahat acentesi tarafından tazmin edilir.
Acentenin yapmış olduğu ön ödemenin fatura toplamını karşılamadığı durumlarda otelci aradaki farkı doğrudan müşteriden talep eder.
Bu hallerde otelcinin kendi müşterilerine uyguladığı kurallar, Acente müşterisine de uygulanabilir.
 
Tazminatın geç ödenmesi halinde borç miktarı için aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5'i oranında tahsil masrafı tahakkuk eder.
 
Sonuç olarak; yoğun tatil sezonuna girdiğimiz şu günlerde mağduriyet yaşamamak adına iptal sürecinde, otel ya da acente ile aramızdaki sözleşmedeki sürelere bağlı kalmalı aksi halde en az 30 gün önceden iptal bildiriminde bulunmalıyız.