.

Plastik artık dünyanın hemen her yerinde, çöller ve dağ zirvelerinden tutun da derin okyanuslara ve Arktik bölgelere kadar akla gelebilecek her bir metrede bulunuyor. 2016 yılı itibariyle, dünyadaki göllere, nehirlere ve okyanuslara giden plastik atık miktarı, yıllık ortalama 9 ila 23 milyon ton arasında değişmektedir. Aynı miktar atık karasal ekosistemlerde birikmektedir. Bu miktarların 2025 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor.
Dünya gezegeninde biriken plastik miktarının geri dönülmez seviyeye geldiğine dair endişeler sürekli artmaktadır. Atılan miktar, temizlik eylemleri ve plastiğin ayrışma süreci dikkate alındığında birikmenin artarak devam ettiği dikkati çekiyor. Plastiğin ayrışma süreci oldukça uzun. Bu nedenle birikmenin önlenmesi için daha etkin tedbirlerin alınması gerekiyor.
Plastiğin bozulma süreci çok yavaş seyrediyor. Kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakılan plastik malzemeler geri dönüşüm için toplamaya rağmen artmaya devam ediyor.
Artık dünyanın neresinde olursa olsun, doğaya kontrolsüz bir şekilde plastikler bir şekilde diğer bölgeleri de etkisi altına alıyor. Parçalanma süreci içerisinde oluşan parçacıklar uzak mesafelere taşınıyor. Bu parçacıklar aynı zamanda, gıda kaynaklarıyla birlikte sofraya geliyor. Özellikle denizlerde avlanan balık ve diğer canlıların çoğunda plastik malzeme çıkıyor.
Plastik kirliliğinin, hayvanlar üzerindeki toksik etkilerin yanında yaşam alanlarında da çok sayıda probleme neden olabiliyor. Hayvanların sindirim sistemlerinde her geçen gün daha fazla miktarda plastik malzemeye rastlanıyor. Balya iplerinden tutun da vitamin ve ilaç şişelerine kadar çok sayıda plastik malzemeyi yemle birlikte alabiliyor.
Okyanuslarda biriken plastik malzemeler, büyük adalar oluşturuyor. Toplamakla bitecek gibi görünmüyor. Kanalizasyon sistemleriyle plastik malzeme yükü artmaya devam ediyor.
Hepsi bir arada ele alındığında, bugün yayılan plastiğin gelecekte küresel ölçekte, geri döndürülemez etkileri olabileceği dikkati çekiyor. Şu anda, çevre geri dönüşü olmayan plastik kirliliği dolmaya devam ediyor.
Plastik kirliliğinin önüne geçmede en önemli adımlardan biri geri dönüşümün özendirilmesi olarak görünüyor. Bunun için plastik malzemelerin evlerden başlayarak ayrılması, ayrı toplanması ve tekrar kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda geri dönüşüm plastik malzemenin vergi indirimi başta olmak üzere ucuzlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasında yarar görünüyor.
Plastik kirliliğinin önüne geçecek önemli adımlardan biri de kullanımının azaltılması. Ucuz olduğu için hemen her alanda kullanılan plastiğin, başta gıda ambalaj ürünlerinde olmak üzere kullanımının yasaklanması gerekiyor. Amerika gıda ve su ambalaj malzemelerinde plastik kullanımını yasakladı. Bu tür tedbirler bir çok ülkede alınacak gibi görünüyor.
Plastik malzemede poşet parası kesmek yeterli görünmüyor. Kamu spotlarıyla kullanımı ve geri dönüşümü konusunda milletin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor. Piknik ve mesire alanlarında vurdumduymazlıkların cezalandırılması kaçınılmaz görünüyor. Herkes evinin önünü süpürürse bütün caddeler ve sokaklar, haliyle memleket temiz olur. Trafik ışıklarının bulunduğu alanlar sigara izmariti ve hatta plastik su şişelerinden geçilmiyor.