Memlekette okuma yazma öğretiliyor ama okuduğunu anlamayan ne cevherler yetişiyor. Malum sosyal medya fenomenliği bütün insanları esir alırken, hatırı sayılır beyin yanmalarına da şahit oluyoruz.

Memlekette insanın yetişmesi muhakeme sahibi olması istenmeyince, gençler de okuduğunu anlama testlerinde nal topluyor.

OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu geçenlerde yayımladı. Söz konusu sonuçlar, COVID-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu. Yüz yüze eğitim yerine uzaktan, internetten eğitime geçilmesi dünya genelince gençlerin eğitiminde aksamalara yol açtı. Çağdaş ülkeler uzaktan eğitimi daha verimli yapmak için çaba sarfederken, memlekette çocukların yerine öğretmenlerin sınavlara girdiği görüldü. Zaten yüz yüze eğitimde de kopyanın önüne geçilemiyor.

OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.

Geçenlerde yayımlanan rapora göre, Almanya, Hollanda ve İzlanda'da, 2018 yılında yapılan teste kıyasla, 2022 yılında matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, dünya genelinde ise 15 puanlık bir düşüş kaydedildi.

PISA araştırmasının sonuçlarına göre; matematik alanında 69 puanla en büyük düşüş Arnavutluk'ta görülürken, okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık düşüş görüldü.

81 ülke ve bölgede, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye OECD ülkeleri sıralamasında matematikte 39, fende 34 ve okumada 36. sırada yer aldı. Singapur ise tüm alanlarda birinci oldu.

Memleket okuduğunu anlama testlerinde, mantığın da geliştiği matematikte nal toplamaya devam ediyor. Milletin cahili makbuldür diyen profesörler YÖK’te üst düzeyde, karar mercilerinde görev alıyor. Yüksek lisans tezi neredeyse kopya olan, tezinde hırsızlık yapan, torpille akademik kariyer yapanlar üniversitelerde rektör atanıyor. Eğitim sistemi oyuncağa çevrildi. Aklına esen sistem değiştiriyor. Çocuklar oyuncağa çevrilen eğitim sistemi içinde nereye savrulduklarının farkında bile değiller.

Okuduğunu anlama ve muhakeme konusunda milletin sürekli geri gittiği artık ayan beyan ortada görünüyor. Yalana dolana kolayca inanabiliyor. Memleketin parasını pula çeviren bir iktidar varken, sorumlusunun dış güçler olduğuna inanan sayısı az değil.

Milyonlarca ne idüğü belirsiz insanların kol gezdiği, sokakta güvenliğin kaybolduğu bir ülke haline gelen memlekette, suçluların muhalefet olduğunu söyleyen az değil.

Trafik işaretlerini görmeyen, görse de anlamayan o kadar çok sürücü var ki, trafik kazalarında kayıplarımız sürekli artıyor. Bu sorunlar eğitimin her geçen gün kötüye gitmesinden kaynağını alıyor.