Tarihin en büyük bilimsel dehalarından biri olan Albert Einstein'ın, bir zamanlar arıların Dünya'dan yok olması durumunda insanlığın dört yıl içinde yok olacağını söylediği iddia edilmişti.

Aslında Einstein'ın açıklamasının temeli tozlaşmanın temel kavramına dayanıyor. Arılar, kelebekler, kuşlar ve yarasalar gibi diğer polen taşıyıcılarla birlikte, küresel gıda tedarikinin önemli bir bölümünü oluşturan bitkilerin çoğu da dahil olmak üzere, çiçekli bitkilerin meyve ve tohum tutmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Arılar çok çeşitli meyve, sebze ve diğer ürünlerde tozlaşmayı sağlayarak ürün vermelerini sağlıyor.

Tozlaşma aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin genel sağlığının korunması için gerekli olan yabani bitkilerin çoğalmasını da destekliyor.

Bitkiler, dünya ekosisteminin besin zincirindeki birincil üreticilerdir; yani insanlar da dahil olmak üzere sayısız türün beslenmesinin temelini oluştururlar.

Albert Einstein'ın, son arının ölümünden sonraki dört yıl içinde insanlığın yok olacağına ilişkin bu spesifik açıklamayı yaptığına dair hiçbir somut kanıt bulunmadığını belirtmek önemlidir. Ancak uyarının özü bilimsel değer taşımaktadır.

Koloni çöküşü bozukluğu öncelikle pestisit kullanımı, habitat kaybı, iklim değişikliği ve hastalıklar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Arıların ve polen taşıyıcıların kaybı, gıda üretimi ve ekosistemler için gerçekten de yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir.

Dört yıllık zaman çizelgesi muhtemelen aşırı basitleştirme olsa da bilim insanı arı krizine çözüm bulmanın ne kadar acil olduğunu belirtmek istiyor. Arı popülasyonlarındaki önemli düşüşün gerçek sonuçları, gıda kıtlığı ve ekosistem dengesizliklerindeki artışla görünüyor zaten.

Arılar, meyveler, sebzeler ve sert kabuklu yemişler de dahil olmak üzere dünyadaki gıda ürünlerinin önemli bir bölümünü tozlaştırmaktadır. Arı popülasyonlarındaki düşüş, mahsul veriminin azalmasına, gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda kıtlığına yol açabilecek en önemli unsurdur.

Arılar da dahil olmak üzere tozlaştırıcılar, ekosistemlerin sağlığının ve çeşitliliğinin korunmasında çok önemli rol oynarlar.

Tarım, dünya çapında ekonomilerin önemli bir itici gücüdür. Tozlaştırıcılardaki azalma tarım sektörü için ciddi ekonomik sonuçlar ortaya çıkaracak potansiyele sahiptir. Bu nedenle arıları ve tozlaştırıcıları korumak dünyanın geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Arılara zararlı olan pestisitlerin, özellikle de neonikotinoidlerin kullanımına ilişkin daha sıkı düzenlemeler uygulanması gerekiyor.

Arıların yaşama alanlarını korumak, gerekirse tamir etmekte yarar bulunuyor.

Tarımsal üretimde kimyasal kullanımını en aza indiren ve arı dostu uygulamaları artırmak gerekiyor.

Arı kolonilerini etkileyen hastalık ve zararlılarla mücadele için arıcılık girişimlerine ve araştırmalara daha fazla kaynak aktarmak gerekiyor.

Einstein'ın iddia edilen uyarısında bahsedilen kesin zaman dilimi doğru olmasa da altta yatan mesaj açıktır: Arıların refahı insanınkine yakından bağlıdır. Arıları ve tozlayıcıları korumak yalnızca bir ekolojik sorumluluk meselesi değil, aynı zamanda gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve dünya gezegeninin genel sağlığı açısından da hayati öneme sahiptir.