Çanakkale belediyesinin olağan üstü meclis toplantısında deprem önlemleri ile ilgili alınan kararların önemli olduğunun altını çizerek depremde yıkım olan yerlere yine bina yapmanın riskli olduğunun da altını çizdi. 

BİNALARIN DEPREM RİSK RAPORUNUN İSTENMESİ OLUMLU BİR ADIM
Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken deprem felaketinin 22. Gününde artık felaketin nedenleri de sık sık konuşulan konular arasında. Deprem felaketinin ardından olası deprem senaryoları için adeta ülke geneli alarma geçildi. Çanakkale Belediyesi’ de deprem felaketinin ardından Belediye meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmış, “Deprem” başlığı ile toplanan Çanakkale Belediye meclisi olağan üstü toplantıda olası Çanakkale depremin yol açabileceği yıkımlar ve deprem önlemleri konuşulmuştu. Olağanüstü toplantıda Çanakkale Belediyesi Sorumluluk Sahasındaki Yerleşim Alanlarında Olası Deprem Zararlarının Azaltılması Amacıyla Alınması Gerekli Önlemlere İlişkin 10 maddeden oluşan önlemler oy çokluğu ile kabul edilmişti. Çanakkale belediye meclisinin olağan üstü toplantısından sonra Meclisin aldığı kararları değerlendiren Çanakkale Mimarlar Odası Başkanı Sevil Ural kararlar arasında 2001 yılından önce yapılan 5 bin 800 binanın deprem risk analiz raporunun yapılması’nın olumlu bir adım olduğu nu belirterek  “Son yaşadığımız 6 Şubat deprem felaketinden sonra ilimizde yapılması gerekenlerle ile ilgili çalışmaların bizim de ülkemizin hemen hemen her yerinde olduğu gibi depremle yüz yüze kalma gerçeğinden hareketle hızlıca gerçekçi ve doğru kararları almak zorunda olduğumuz kaçınılmazdır. Bu çerçevede, Çanakkale Belediyesinin 2013 yılında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdünü 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerine yaptırdığını biliyorduk. 21 Şubat 2023 tarihli Çanakkale Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında sunumunun da gösterdiği üzere Profesör Doktor Tolga Bekler hocamız ilimizde kaçacak bir cm’nin dahi olmadığını vurguladı. Burada alınan kararlarda; 2001’den önce yapılan 5800 kadar binanın öncelik sırası gözetilerek risk analiz raporu yaptırılması kararı olumlu bir adımdır.” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE YİNE HIZLICA KONUT YAPMAK YANLIŞTIR
Ural, değerlendirmesinde altı işyeri üstü konut olan binalar ile ilgili alınan kararı da değerlendirerek “Dikkat edilmesi gereken konu da zemin katı işyeri üst katları konut olan yapıların ele alınması. Ticaret Odası Şubat ayı meclis olağan toplantısında da gündem olduğunu gördüğümüz ve katıldığımız konular dillendirilmiştir. Boşaltılan kamu binalarının yıkılarak yeşil alan olarak kullanılması, yatırımlar yapılırken STK, kent konseyi, kullanıcılar dinlenmelidir. Kentsel dönüşüm dendiğinde yıkılan yere yenisini yapmak olarak anlaşılması yanlıştır. Nitekim 10 ilde yaşadığımız bu felaketten sonra hızlıca bir yıl içerisinde ve aynı yere konut yapmanın yanlışlığına devam edenleri, hala bilimle ters düşenleri uyarmak görevimizdir. Daha önce Mimarlar Odası olarak çokça dillendirdiğimiz TMMOB bileşenlerinin söylediklerinin ne kadar doğru çıktığını, bizim sözlerimizin dikkate alınmasının kamu yararına olduğunu hep vurguladık, bunu bir kez daha anladık. Yeni afetlere neden olacak imar affı girişimlerinin yanlışlığı ortaya çıkmıştır. Bu konuda Mimarlar Odası Genel Merkezi nezdinde gerek basın açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik, gerek hukuka başvurduk. Aldığımız eğitimin doğrultusunda doğruları yapmaya devam edeceğiz. Hep mücadele ettik, edeceğiz.” dedi.

Ogün İnal