Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü (ÇASEM, GSF), Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Kale seramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. arasında yapılması planlanan “Seramik Mozaik Yüzey Kaplama Projesi” iş birliği protokolü görüşmeleri, 30 Kasım 2022 tarihinde Kale seramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman SOYSAL, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Özleyiş Çetin, Etüt Proje Müdürü Meral HARPUT ve ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı- ÇASEM Müdürü Doç. Yeşim Zümrüt arasında yapıldı. Projenin amaç  hedef ve kapsamı konusunda görüş birliğine varan paydaşlar, 01 Aralık 2022 tarihinde heyete ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Evren Karayel Gökkaya ve Kale seramik Karo Tasarım ve Ürün Geliştirme Müdürü Erdal Demirci'nin de katılımı ile saha incelemesi yapmak üzere  Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binasında yeniden bir araya geldi.  Çanakkale Belediyesinin yeni hizmet binasında, Yeşil Bina temasına uygun olarak 90 metrekarelik alanı kaplayacak şekilde tasarlanan ve Çanakkale Seramik Fabrikaları atıklarının kullanılacağı, geri dönüşümün önemsendiği Seramik Mozaik Yüzey Kaplama Projesinde, kentin belirleyici imgelerinin kentin birleşme noktası olacak bu mekanda halk ile buluşturulması, binanın kimliklendirilmesi ve sanatsal açıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor. Kentin günlük rutinleri ve binanın işlevi doğrultusunda işlerliği çok olacak meydanın kentin zengin kültürel mirasını görünür kılan bir farkındalık alanı olarak da hizmet etmesinin sağlanması amaçlanıyor. Üniversite, sanayi ve kamu iş birliği adına önemli bir örnek teşkil edecek olan proje, aynı zamanda çok sayıda üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik, Seramik ve Cam Bölümleri öğretim elemanları ve öğrencilerini bir araya getirerek kapsamlı bir eğitim projesi olma misyonunu da üstelenecek.

Haber Merkezi