Bu kapsamda, TRSM İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ikinci toplantısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, sağlık personeli ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının Amacı ve İçeriği

Toplantının ana amacı, TRSM danışanlarının daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak ve merkezin işleyişini daha etkin hale getirmekti. Bu doğrultuda, paydaş kurumların önerileri görüşüldü ve vaka paylaşımları yapıldı. Ayrıca, TRSM’ nin tanıtım faaliyetleri ve etkinlikleri üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, katılımcılar TRSM' nin mevcut durumu ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Danışanların tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için yeni stratejiler geliştirildi??.

TRSM’nin Rolü ve Önemi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, ruh sağlığı hizmetlerinin topluma yayılması ve psikososyal destek hizmetlerinin sunulmasında kritik bir rol oynamaktadır. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi TRSM, bu alanda sunduğu hizmetlerle öne çıkmaktadır. Merkez, danışanlarına psikiyatrik tedavi, bireysel ve grup terapileri, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sunarak, onların topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. TRSM' nin düzenlediği çeşitli etkinlikler ve faaliyetler, danışanların sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflemektedir??. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi TRSM, sadece ruh sağlığı hizmetleri sunmakla kalmayıp, sosyal sorumluluk projelerine de önem vermektedir. Bu kapsamda düzenlenen çevre temizliği etkinlikleri, danışanların toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Son dönemde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinlikleri, TRSM’ nin toplum sağlığına olan katkısını daha da artırmıştır. Bu etkinlikler, aynı zamanda danışanların doğayla olan bağlarını güçlendirmekte ve onların çevre bilincini artırmaktadır?. TRSM İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, merkezin gelecekteki hedefleri ve planları da ele alındı. Bu kapsamda, danışanların tedavi süreçlerinin daha etkili hale getirilmesi, yeni psikososyal destek programlarının geliştirilmesi ve mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, TRSM’ nin tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için çeşitli stratejiler geliştirildi??. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, sunduğu kapsamlı hizmetlerle danışanlarının ruh sağlığını desteklemeye devam etmektedir. Merkezin işleyişinin daha aktif ve koordineli hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, danışanların daha kaliteli hizmet almasını sağlamayı amaçlamaktadır. TRSM’ nin çevre temizliği gibi sosyal sorumluluk projelerine olan katkısı ise, merkezin toplum sağlığına olan olumlu etkilerini göstermektedir. Bu çalışmalar ve projeler, TRSM’ nin gelecekteki başarılarına katkı sağlayacak.

Haber Merkezi