Bu yeni branşın amacı, toplumda sıkça rastlanan alerjik hastalıklar ve nadir görülen bağışıklık sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini sağlayarak vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak. Branşın açılması ile birlikte Uzman Dr. Özge Can Bostan göreve başladı. Dr. Özge Can Bostan, 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2015-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Göğüs Hastalıkları uzmanlığını, 2019-2023 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi’nde Erişkin Alerji ve İmmünoloji uzmanlığını tamamladı. 2023 yılında İspanya Malaga Üniversitesi’nde ilaç alerjileri üzerine çalışmalar yaptı ve 2024 yılında doçent unvanını aldı. Uzmanlık alanları arasında alerjik rinit, alerjik ve eozinofilik astım, ürtiker/anjioödem, herediter anjioödem, ilaç ve gıda alerjileri, anaflaksi ve immün yetmezlikler bulunuyor. Yeni açılan bu branşta deri prick testleri, yama testleri, solunum fonksiyon testleri ve ilaç/gıda provokasyon testleri gibi tanı testleri yapılmaktadır. Dr. Bostan, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve düzenli takiplerini sağlamak amacıyla bireyselleştirilmiş tedavi planları uygulamayı hedeflemektedir. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin bu yeni adımı, Çanakkale'de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşların sağlık sorunlarına daha kapsamlı çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda göreve başlayan Dr. Özge Can Bostan, Çanakkale halkının sağlıklarına önemli katkılarda bulunacak. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak artırmayı hedefliyor ve yeni branşların açılmasıyla bu hedefe bir adım daha yaklaşmış bulunuyor??.

Haber Merkezi