Bu güncellemeyle birlikte İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın ise 5'ten 4'e düşürüldü. Bursa'nın milletvekili sayısı ise 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükseltildi. Tunceli ve Bayburt ise milletvekili sayılarını 1'den 2'ye çıkardı. Çanakkale ise bu güncellemeye tabi tutulan iller arasında, milletvekili sayısını koruyarak 4 milletvekili çıkaracak illerden biri olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yeni dağılıma göre Çanakkale, nüfusuna bağlı olarak temsil gücünü muhafaza ederek gelecek dönemde de 4 milletvekiliyle Meclis'te yer alacak. Çanakkale'nin bu sabit milletvekili sayısı, ilin sosyo-ekonomik yapısı ve nüfus dinamikleri dikkate alınarak belirlenen bir kararla destek buldu. Kentin stratejik konumu ve tarihî önemi, milletvekili sayısının korunmasında etkili oldu. Çanakkale, Türkiye'nin önemli illerinden biri olarak hem tarihî mirasıyla hem de ekonomik potansiyeliyle dikkat çekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yeni milletvekili dağılımı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen talepler ve nüfus artışları doğrultusunda yapıldı. Bu doğrultuda Çanakkale'nin 4 milletvekiliyle temsil edilmesi, ilin siyasi ve toplumsal yapısının doğru bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, güncellenen milletvekili sayılarıyla birlikte Türkiye'nin genel siyasi dengelerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor. Yeni dönemde Meclis'e yansıyacak bu değişimler, ülkenin çeşitli meselelerine yönelik politika oluşturma süreçlerinde etkili olabilir. Sonuç olarak, Çanakkale'nin milletvekili sayısını koruması, ilin temsil gücünü ve siyasi ağırlığını sürdürmesi açısından önem taşıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararıyla birlikte, Türkiye'nin farklı bölgeleri arasındaki siyasi denge, yeni dönemde şekillenecek olan parlamento çalışmalarında belirleyici olacaktır.

Haber Merkezi