Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nden önemli bir heyet, hastane bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve kurumsal işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü'nü ziyaret etti. Hastane Başmüdürü Doç. Dr. Abdulkadir Atalan ve Müdür Yardımcısı Dilek Mutlu, bu kapsamda Koordinatör Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ile bir araya geldi. Görüşmede, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nin mevcut projeleri ve gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan sosyal sorumluluk projeleri üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı. Hastane Başmüdürü Doç. Dr. Abdulkadir Atalan, hastanenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplumsal katkı sağlama yönündeki hedeflerini vurguladı. Müdür Yardımcısı Dilek Mutlu ise hastanenin çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle topluma sağladığı katkılardan bahsetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, koordinatörlük tarafından yürütülen projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bu projeler arasında özellikle dezavantajlı gruplara yönelik sağlık hizmetleri, eğitim programları ve çevre koruma faaliyetleri öne çıkıyor. Dr. Ilgın, hastane ile birlikte gerçekleştirilebilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantı, karşılıklı işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi ve iki kurum arasında sinerji yaratacak projelerin belirlenmesi açısından son derece verimli geçti. Hem hastane yönetimi hem de koordinatörlük, topluma katkı sağlama noktasında ortak çalışmalar yapma konusunda mutabık kaldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi, 2008 yılından bu yana hizmet vermekte olup, bölgenin tek üniversite hastanesi olma özelliğini taşıyor. 565 yatak kapasitesi, 96 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 18 ameliyathane ile geniş bir sağlık hizmeti sunan hastane, aynı zamanda tıp fakültesi öğrencileri için de bir eğitim merkezi konumunda?. Bu ziyaret, hem hastane yönetiminin hem de sosyal sorumluluk proje koordinatörlüğünün, toplumsal faydaya yönelik daha etkin projeler geliştirme ve bu projeleri hayata geçirme kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Kurumlar arasındaki bu tür işbirliklerinin, Çanakkale ve çevresindeki toplumsal gelişime büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi