Vali Yardımcısı Hakkı Uzun'un da katılımıyla düzenlenen etkinlik, "Bir Annenin Elinden Bir Annenin Kalbine" temasıyla kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadınlara yönelik desteklerinin tanıtılmasını amaçladı. İl Özel İdaresi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinlik, Çanakkale'nin üreten kadınlarını kooperatifçilik ile buluşturarak, onların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine destek oldu. Kadın kooperatiflerinin öneminin vurgulandığı etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadınlara ve kadın kooperatiflerine sunduğu destekler detaylı bir şekilde aktarıldı. Etkinlik kapsamında yapılan konuşmalarda, kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal kalkınmanın anahtarı olduğu vurgulandı. Ayrıca, kadınların üretkenliklerini artırmak için kooperatifçilik modelinin önemine dikkat çekildi. Bu modelin, kadınların bir araya gelerek güçlü bir ekonomik yapı oluşturmalarını sağladığı ve böylelikle ailelerine ve topluma daha fazla katkı sağlayabildikleri belirtildi. Etkinlikte, Çanakkale'nin farklı bölgelerinden gelen kadınların oluşturduğu kooperatiflerin başarı hikayeleri de paylaşıldı. Bu hikayeler, kadınların bir araya gelerek nasıl daha güçlü olduklarını ve toplumsal değişimde nasıl etkin roller üstlendiklerini gözler önüne serdi. Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olmaları için devletin ve yerel yönetimlerin desteklerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının, ailelerin ve toplumun refahı için kritik bir adım olduğunu ifade etti. "Anneler Günü"ne denk getirilen etkinlikte, kadınların toplumdaki önemine vurgu yapılırken, onların güçlenmesi ve ekonomik özgürlüklerinin artırılması için atılan adımlar da desteklendi. Etkinlik, katılımcılar arasında olumlu geri bildirimler alırken, kadın kooperatiflerinin güçlenerek daha etkin bir şekilde topluma katkı sağlaması hedeflendi. Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını teşvik etmek amacıyla benzer etkinliklerin düzenlenmesine devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi