Hastanenin ana girişinde kurulan stant, 18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Yaşlılara Saygı Haftası'nın kapsamında "Güvenli Yaşa, Sağlıklı Yaşlan" temasıyla önemli bilgilendirme çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Hastanenin başhekim yardımcısı Dr. Şermin Sürek liderliğindeki sağlık personeli, vatandaşlara yaşlılıkla ilgili sağlık riskleri ve sağlıklı yaşlanma konusunda bilgilendirme yapmak üzere aktif rol aldı. Etkinlik kapsamında, yaşlı vatandaşlara hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürme konusunda önemli bilgiler verildi. Stantta dağıtılan broşürler, yaşlı bireylerin sağlık durumlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için gereken adımları anlatarak, toplumun yaşlılara olan saygısını ve onlara yönelik bakımı artırmayı hedefledi. Broşürlerde, yaşlılıkla ilişkilendirilen yaygın hastalıkların yanı sıra, bunların nasıl önlenebileceği ve yaşam tarzı değişikliklerinin nasıl yardımcı olabileceği konuları ele alındı. Hastaneye gelen yaşlı vatandaşlar, etkinlik boyunca hem bilgilendirici sunumlarla hem de broşürler aracılığıyla kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. Dr. Şermin Sürek, etkinlik süresince yaşlı bireylerin sağlık ve refahlarını artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti ve toplumda yaşlılara karşı duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı.

Yaşlılar Haftasında Vatandaşlar sağlıklı Yaşam Hakkında Bilgilendirildi

Yaşlılık haftası ve farkındalık çalışmaları ile ilgili Hastaneden yapılan paylaşımda  “İnsan yaşamının doğal bir süreci olan yaşlanma; yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kapsamlı talepler, yeni bakış açıları ve hizmet modelleri ile yönetilmeye çalışılırken kolay ve basit olan bazı koruyucu ve önleyici müdahaleler gözden kaçabilmektedir. Yaşlı bireyler için basit tedbirlerle güvenli bir çevre oluşturularak düşme ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi, etkili sonuçları bakımından bu bağlamda zikredilebilecek uygulamalara örnek olabilir. Çeşitli bireysel ya da çevresel faktörlerin etkisiyle oluşabilen düşme ve kazalar, yaşlı bireylerin sağlıklarını kaybetmelerine, yaşamlarının geri kalan dönemlerinde başkalarına bağımlı hale gelmelerine hatta sosyal hayattan uzaklaşmalarına neden olabilecek kadar önemli sonuçlara yol açan etkenler arasında yer alır. Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, evlerde ve sosyal yaşam alanlarında basit tedbirlerin alınması yoluyla düşmeler ve kazalar büyük ölçüde azaltılabilecektir. Bu konu yaşlılarımız kadar, yaşlı bir birey adayı olan kendimize karşı da önemli bir sorumluluktur” dedi.

Murat Çağlayan