Üreticiler Kooperatiflerle Güçleniyor

Kooperatiflerin üreticilere sağladığı avantajlar her geçe gün artarken, güçlenmek için üreticiler de kooperatifleşmeyi önemsiyor. Tarımsal üretimin en yoğun illerden biri olan Çanakkale’de de bir araya gelerek güçlenen üreticiler, %60 ile ülkemizin en çok kooperatifi bulunan illerden biri. Özellikle kırsal alanlarda yeterli derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ile rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak amacı ile kurulan kooperatifler son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde daha güvenilir çalışmaların yapıldığı, Üretimin elbirliği ile arttırıldığı, özellikle tarımsal alanda yaygınlaşan Kooperatifçilik Ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Üstelik üretim için bir çok avantajı da barındıran Kooperatifler ile ilgili bilgiler aktarmak ve yeni üretim alanları ile ilgili çiftçilere bilgiler vermek amacı ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  gerçekleştirilen kooperatif bilgilendirme toplantısı Kumkale köyünde gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Tarımsal Verimlilik İçin İşbirliği ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin tarımsal potansiyelini artırmak ve üreticilere yönelik destekleri güçlendirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'ın liderliğinde, Kumkale Ovası'nda yoğun olarak domates üretimi yapılan bölgedeki kooperatif üyelerine yönelik düzenlenen etkinlikte, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik stratejiler ve e-ticaret olanakları ele alındı. Toplantı, Kumkale köyü köy kahvesinde gerçekleştirildi ve tarım sektörünün önemli temsilcileri ile bir araya geldi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'ın yanı sıra, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Kumkale köyü muhtarı, teknik personel ve çok sayıda üretici toplantıya katıldı. Toplantıda, tarımsal üretimde modern teknolojilerin ve kooperatifçiliğin önemi vurgulanırken, özellikle e-ticaretin sunduğu avantajlar üzerinde duruldu. Çiftçilerin, ürünlerini dijital platformlar aracılığıyla pazarlayarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabileceği ve gelirlerini artırabileceği belirtildi. Ayrıca, kooperatiflerin sağladığı destekler ve birlikte hareket etmenin tarımsal üretimdeki etkisi üzerinde duruldu. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, toplantının açılış konuşmasında, "Tarım sektörü ülkemizin en önemli dinamiklerinden biri. Üreticilerimizin daha rekabetçi olmaları ve tarımsal gelirlerini artırmaları için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım ise, "Kooperatifçilik, çiftçilerimizin güçlerini birleştirmelerini sağlayarak daha etkin ve verimli bir şekilde üretim yapmalarına olanak tanır. Bu tür toplantılar, bilgi paylaşımı ve işbirliğini artırmak adına son derece önemlidir" şeklinde konuştu. Toplantı, katılımcıların soruları ve katkılarıyla devam etti. Üreticiler, tarımsal üretimde karşılaştıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını dile getirerek, çözüm odaklı tartışmalara katıldılar. Kumkale Ovası'ndaki kooperatif üyeleri, önümüzdeki dönemde daha verimli ve karlı bir tarım işletmesi yönetmek için aldıkları bilgilerle ayrıldılar.

Murat Çağlayan