Doğan girişimler incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek payı %35,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.  Bu sektörü sırasıyla, %14,9 ile ulaştırma ve depolama ve %12,1 ile imalat sektörleri takip etti.

İllere Göre 2022 Doğan Girişimlerden En Yüksek Payı %26,8 İle İstanbul Aldı

İstanbul'u sırasıyla %7,4 ile Ankara ve %6,2 ile İzmir takip etti. Girişimlerin 2020 yılında ölüm oranı %9,6 oldu. Girişimlerin 2019 yılındaki ölüm oranı %12,1 iken 2020 yılında %9,6'ya düştü. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2019 yılında %4,3 iken 2020 yılında  %3,6 olarak gerçekleşti. Ölen girişimler incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek payı %33,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, %12,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile %11,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

İllere Göre 2020 Yılında Ölen Girişimlerden En Yüksek Payı %27,3 İle İstanbul Aldı

İstanbul'u sırasıyla %7,5 ile Ankara ve %6,6 ile İzmir takip etti.

Girişimlerden 2021 Yılında Doğanların %75,3'ü 2022 Yılında Hayatta Kaldı

Girişimlerin 2020 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı %84,1, iki yıllık hayatta kalma oranı %68,2 olarak gerçekleşti.

İstihdama Göre Hızlı Büyüyen Girişimler Oranı 2022 Yılında %13,8 Oldu

Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise %2,4 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2022 yılında %20,7, ceylan girişimler oranı ise %2,9 oldu. İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2022 yılında %31,8'i imalat, %20,3'u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %14,0'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2022 yılında %32,3'ü imalat, %27,6'sı toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,0'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. İstihdama göre ceylan girişimlerin 2022 yılında %27,5'i imalat, %14,4'ü inşaat ve %13,0'ı ise toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi. Ciroya göre ceylan girişimlerin 2022 yılında %26,9'u imalat, %15,7'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %11,1'i inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat Sanayinde 2022 Yılında Doğan Girişimlerin %59,7'si Düşük Teknoloji Ürünleri Üretti

İmalat sanayinde 2022 yılında doğan girişimlerin %27,5'i orta düşük, %11,8'i orta yüksek, %0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.

Kuruluş Yılı 2016 Ve Sonrası Olan Girişimlerin 2022 Yılındaki Ciro Payı %22,2 Oldu

En yüksek ikinci ciro payına ise %16,1 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

Kuruluş Yılı 2016 Ve Sonrası Olan Girişimlerin 2022 Yılındaki İstihdam Payı %31,5 Oldu

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise %16,5'lik istihdam payına sahip oldu.

Kuruluş Yılı 2016 Ve Sonrası Olan Girişimlerin 2022 Yılındaki İhracat Payı %16,8 Oldu

 

Girişimlerden 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanlar ise %17,8'lik ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

Kuruluş Yılı 2016 Ve Sonrası Olan Girişimlerin 2022 Yılındaki İthalat Payı %11,0 Oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise %34,7'lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

Haber Merkezi