Yetişkin bireylerde birden çok sayıda bulunabilen benler genellikle zararsız bir seyir izlerler ancak mevcut benlerin özelliklerinde meydana gelen değişiklikler “melanom” adı verilen cilt kanserine işaret ediyor olabileceği için bilinçli olunması gerekir.

Sıradan benler melanosit adı verilen pigment hücrelerinin ciltte küme halinde büyümeleri ile oluşur. En sık bulunduğu yerler ise genellikle vücudun güneş göre kısımlarıdır. İnsanlarda oldukça farklı sayıda ben bulunabilir. Kişiden kişiye ortalama olarak sayıları 10-40 arasında değişebilen benler özellikle çocukluk çağının sonlarına doğru kendilerini gösterir ve 40 yaşına kadar çoğalabilirler.

Benler genellikle zararsız oluşumlardır ve birçoğunun aldırılmasına gerek yoktur. Ancak hem tedavi amacıyla hem de kozmetik kaygıların giderilmesi amacıyla ben aldırma operasyonları günümüzde oldukça sık uygulanan uygulamalar arasındadır. Ben aldırma operasyonu ile ilgili merak ettiğiniz konular için yazının devamını takip edebilirsiniz.

Ben Aldırma Operasyonu Nedir?

Ben aldırma operasyonu, mevcut benlerin kişinin kendi görünümüne dair algısını değiştirmek gibi kozmetik nedenlerle veya özelliklerinde değişiklik meydana gelen kötü huylu benlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan kozmetik cerrahi uygulamalardır. Ben aldırma ile ilgili işlemlerin her zaman alanında uzman kişiler tarafından bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi gerekir. Ben aldırma operasyonu kapsamında tıraşlama veya eksizyon gibi teknikler uygulanabilir.

Ben Aldırma Operasyonu Neden Yapılır?

Yetişkin bireylerde bulunan benlerin çoğu dermatoloji hekimleri tarafından sıradan ben olarak isimlendirilen nevüslerdir. Bu sıradan benler kişinin genel sağlık durumu konusunda herhangi bir risk oluşturmazlar.

Ancak benlerin sağlığı ne zaman tehdit edebileceği konusunda bilgi sahibi olunmasında fayda vardır. Daha önceki benlerin boyutunda veya renginde meydana gelen değişiklikler sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek alınmasına işaret eden bulgular arasında yer alır. Bu durumlara ek olarak benlerin karakterine yönelik yapılacak analizde kullanılan kriterler şu şekilde özetlenebilir:

·         Asimetri

·         Kenar düzensizliği

·         Renk farklılığı

·         Çap büyüklüğü

·         Kısa süre içerisinde yapısında değişiklik meydana gelmesi

Benler Nasıl Oluşur?

En basit ifadeyle benler, ciltte meydana gelen anormal hücre büyümesidir. Ancak burada ifade edilen anormal büyüme kanser olarak değerlendirilmez. Bazı bireyler vücudunda benler ile doğar ve bu benler konjenital nevüs olarak isimlendirilir. Bazı benler ise geç çocukluk veya erken erişkinlik döneminde ortaya çıkarlar. Güneş maruziyeti ve cilt yaşlanması ben ortaya çıkmasındaki temel faktörler arasında yer alır.

Benin Kanser Olup Olmadığına Dair Belirtiler Nelerdir?

Normal benler düzgün yuvarlak şekillidir, asimetrik bir görünüme sahip benlerden kanser olup olmadığı konusunda şüphe edilebilir. Bu özelliğe ek olarak normal şartlarda düzgün sınırlara sahip olan benlerde sınır düzensizliği tespit edilmesi, tek renk yerine birden çok rengi bir arada bulundurması, kalemtıraş ölçülerden daha büyük olması veya renk, çap ve şekil özelliklerinde değişiklikler meydana geliyor olması bu zararsız cilt büyümelerinin artık o kadar da masum olmadıklarına işaret eden bulgular arasında yer alır.

Ben Aldırma Operasyonu Nasıl Yapılır?

Ben aldırma operasyonu her zaman cerrahi klinik şartlarında alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdir. Hekimleriniz ile benlerinizin mevcut durumunu tartışmak ve bu benler ile ilgili sizi rahatsız eden hususları paylaşmanız oldukça önemlidir. Hekimler ile sağlıklı iletişim kurulması ben aldırma operasyonlarından hangisinin sizin için en uygun olduğunun belirlenmesini sağlar.

Cerrahi olarak ben aldırma operasyonu benin bulunduğu çevre cilt dokunun uyuşturulması ile başlar. Ardından hekimler benin çevresinden bistüri vasıtasıyla cerrahi kesiler atarak benin eksize edilmesini sağlarlar. Ben çıkarılması sonrasında kalan cilt doku birbirine dikilerek işlem tamamlanmış olur.

Bir diğer ben aldırma operasyonu olan shaving (tıraşlama) işleminde ise ilgili bölgenin uyuşturulmasını takiben bistüri vasıtasıyla benin tıraşlanması gerçekleştirilir. Tıraşlama yöntemi sadece cilt kanseri belirtisi olmadığından emin olunan benlerde uygulanabilir.

Lazerle Ben Aldırma Operasyonu Nasıl Yapılır?

Bazı kuruluşlarda bu operasyonlara ek olarak lazerle ben aldırma da gerçekleştirilebilir. Her ne kadar lazer ile ben aldırma ağrısız ve kısa bir süreçte gerçekleşebilecek bir uygulama gibi dursa da her prosedür için olduğu gibi bu işlem için de bir takım riskler söz konusudur. Lazer ile alınan benlerin patolojik olarak melanoma açısından test edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bireyde mevcut olan bir sağlık sorunun bu şekilde ben aldırma sonrasında atlanması olasıdır. Bu duruma ek olarak lazer uygulama sonrasında benin incelenmesi denense bile lazer işlemine bağlı hücre yapılarında değişiklikler oluşması nedeniyle yanlış tanı konulmasının mümkün olabileceği de unutulmamalıdır.

Ben Aldırma Operasyonu Sonrası İyileşme Ne Kadar Sürer?

Ben aldırma operasyonu sonrası iyileşme süresi kişinin cilt özelliklerine, genel sağlık durumuna ve uygulanan tekniğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak ben aldırma sonrası işlem uygulanan bölgenin iyileşme süresi üç aşamadan geçerek gerçekleşir:

·         İltihabi (enflamatuar) süreç

·         Proliferasyon (hücre çoğalması) süreci

·         Matürasyon (olgunlaşma) süreci

İyileşmenin ilk aşaması olan iltihabi süreç işlem sonrası ilk 12 saat içerisinde başlar ve yaklaşık 5 gün boyunca devam eder. Proliferasyon evresi, henüz yara dokusu iltihaplanma evresinin içerisindeyken kabaca ilk 24 saat içerisinde başlar ve 7 gün boyunca devam eder. Son süreç olan maturasyon evresi ise cerrahi uygulama sonrası 1 yıla kadar devam edebilir (5).

Hekimler genel olarak ben aldırma operasyonu sonrası atılan dikişleri 1-2 hafta içerisinde alırlar. Genel olarak gözle görülen iyileşmenin meydana gelmesi 4 haftalık bir sürede gerçekleşebilir (5). Bu süre sonrasında vücut yara dokusunu şekillendirmeye devam eder ve tüm süreç yaklaşık olarak 1 sene içerisinde tamamlanmış olur.

Ben Aldırma Operasyonu Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ben aldırma operasyonu sonrası dışarıdan farkedilebilecek bir yara izi kalmaması veya mevcut yaranın küçültülmesi adına alınabilecek çeşitli önlemler mevcuttur. Bu önlemleri uygulamadan önce hangi uygulamanın sizin durumunuz için uygun olduğu konusunda hekimlerinizin görüşünü almanız önerilir. Hekimlerinizin bilgisi ve önerisi dahilinde yapabileceğiniz bu uygulamalardan bazıları şu şekilde özetlenebilir:

·         En az 6 aylık süre boyunca güneş ışını maruziyetinden kaçınmak ve dışarıda geçirilen zamanlarda güçlü güneş kremleri kullanmak

·         Operasyon sonrası gelişen yara dokusunu esnetici hareketlerden kaçınmak

·         İşlem yapılan bölgenin temizliğine önem vermek

·         Operasyon sonrası yaklaşık 2 hafta sonrasında dikiş alınmasını takiben yara bölgesine nazikçe deriyi germeden masaj uygulaması yapmak

Kaynak: Medicalpark