Bu haftanın amacı; antibiyotiklerin akılcı kullanımı konusunda toplumu bilgilendirerek bilinçlendirmek ve gereksiz, yanlış kullanımlar sonucu doğabilecek sorunlara vurgu yaparak bunları önlemektir.Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Selçuk Kaya  "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kaya açıklamsında şu cümlelere yer verdi. "Enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi için en başta tüm toplum fertlerinin görev ve sorumlulukları olduğunu unutmamak gerekmektedir. Öncelikle hijyen ve bir arada yaşama kurallarına azami özen göstermek ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak bunların başında yer almaktadır. Bununla birlikte antibiyotikler dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen kullanımı en çok suistimal edilen ilaçların başında yer almaktadır. Bununla ilgili olarak gereksiz yere ilaç kullanmak aşılması gereken en önemli sorunlardandır.Toplumumuzda yeterli bilincin olmaması ve ilaca erişim kolaylığı gibi nedenlerlenezle, grip gibi viral enfeksiyon durumlarında bile antibiyotik kullanmak gibiuygunsuz bir alışkanlık söz konusudur. Bu gibi gereksiz ve hatalı kullanımlar öncelikle kişinin kendisinde birçok yan etkilere neden olabilmekteama daha da önemlisi mikroorganizmaların bir süre sonrakullanılan bu antibiyotiklere direnç kazanmasına neden olmaktadır. Dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlar nedeniyle de dünyada her gün ne yazık ki binlerce hasta hayatını kaybetmektedir. Yeni bir antibiyotik geliştirmenin çok uzun yıllar süren zorlu bir süreç olduğu da dikkate alındığında elimizdekileri azami dikkatle kullanmanın ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Antibiyotikler başta olmak üzere ilaç kullanmadan önce mutlaka bir hekime, uzmana danışılmalı, kulaktan dolma bilgiler veya akran örnekleriyle ilaç kullanımındanuzak durulmalıdır. Hekim önerisi ışığında antibiyotiklerin rasyonel ve hedefe dönük kullanımı gerçekleşebilecektir. Bu sayede; gereksiz antibiyotik kullanımı önlenecek, doğru antibiyotik doğru endikasyon, spektrum, süre ve dozda kullanılmış olacaktır. Sonuç olarak; antibiyotiklerin rasyonel kullanımıyla gerek birey gerekse de toplum sağlığı açısından önemli bir yol alınabilecek olup aynı zamanda ülke ekonomisi açısında gereksiz kayıpların da önüne geçilecektir. Ben bu hafta dolayısıyla toplumumuzun her ferdini başta antibiyotikler olmak üzere ilaç kullanımı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

Haber Merkezi