Türkiye İş Kurumu tarafından engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere hibe desteği verilecektir. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Başvuru Rehberlerine göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. Desteklenecek projeler;  Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Diğer Projeler ise Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler, Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, Bu kapsamda güncel başvuru döneminde desteklenen Projeler ve başvuru süreçleri hakkında Çanakkale Çalışma ve İş Kurumunda görevli İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karacan tarafından 21.11.2023 tarihinde ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 15 Aralık 2023 tarihi mesai saati sona erene kadar Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne iletmesi gereklidir.

Haber Merkezi