Bu proje kapsamında, Arkeo-köy Tevfikiye'nin ardından şimdi de Çıplak Köy'ü Etno-köy olarak yeniden hayata geçirdi. 5000 yıllık bir tarihin üzerinde yaşayan Çıplak Köyü'nde gerçekleştirilen çalışmalar, köy halkının kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynamasını hedefliyor.

Proje Bölgenin Tarihine Yeni Bir Soluk Getir
OPET'in Gelibolu Yarımadası'nın doğal dokusunu koruyarak çağdaş bir görünüme kavuşmasını amaçlayan "Tarihe Saygı Projesi" 2006 yılında başlamıştı. Bu proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Eceabat bölgesindeki rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildikten sonra, 2018 yılında "Troya Yılı" ilan edilmiş ve Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü Arkeo-köy olarak dönüştürülmüştü. Şimdi ise OPET, Çıplak Köyü'nü Etno-köy olarak hayata geçirerek bölgenin tarihine yeni bir soluk getiriyor. Etno-köy projesi, Türkiye'de müze, ören yeri ve kültürel tarihi ile hâlâ yaşayan köyleri bir araya getiren tek projedir. Çıplak Köyü'nde yürütülen çalışmaların ana eksenini, etnografya kelimesinden türetilen "etno-köy" kavramı oluşturmuştur. Proje, Anadolu geleneğinin kültür mirasını temsil eden tüm katmanlara dair öğeleri, dokuları ve öyküleri barındıran Çıplak Köyü'nün etno-kültürel mirasını yansıtacak şekilde kurgulanmıştır.

Çalışmalara 2018 Yılında Başladık
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, projelerinin Çanakkale bölgesinde büyük bir değişim yarattığını belirterek şunları söyledi: "Tarihe Saygı Projemiz ile Gelibolu Yarımadası'ndaki köyleri ve Eceabat ilçesini rehabilite ederken, 2018 Troya yılı ile birlikte Troya bölgesinde çalışmalara başladık. Troya, dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren liderlere ilham vermiş bir bölge. Troya Ören Yeri'ne ve Troya Müzesi'ne gidenlerin yolu Arkeo-köy Tevfikiye ve Etno-köy Çıplak'ın önünden hatta içinden geçiyor. Bu kadar önemli bir noktada yer alan bu köylerin Troya kültür turizminden hak ettikleri payı alması ve geçmişten bugüne getirdikleri yerel ve tarihi özelliklerinin ön plana çıkartmayı hedefledik."

Tarih Boyunca Çıplak Köyü, Seyyah Ve Arkeologların Uğrak Yeri Olmuş
Çıplak Köyü, Troya'nın keşfinin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Çıplak Köyü, Anadolu'daki pek çok köy gibi zengin bir tarih, tarım ve arkeoloji kültürünün harmanlandığı bir yerdir. Köyde Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan izler taşınmaktadır. Aynı zamanda, Troya kazılarının başlangıcı kabul edilen 17. yüzyıldan itibaren Schliemann'ın çalışmalarına ve diğer seyyah ve arkeologların Çıplak Köyü ile ilişkisi önemli bir arkeolojik açıdan dikkat çekmektedir. Çıplak Köyü'nün bu projelerle hem tarihi hem de kültürel derinliği ve zenginliği daha fazla ön plana çıkartılmıştır. Köydeki geleneksel tarım izleri korunmuş ve köy tarihçesi özgün motiflerle ziyaretçilere aktarılmıştır. Ayrıca, köyde yaşayanların eğitimleri ve bilinçlenmeleri için Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak çeşitli kurslar düzenlenmiştir. Bu çalışmalar, köy halkının kültürel ve tarihi turizm içerisinde aktif rol oynamasına katkı sağlamaktadır.
 
Vali Aktaş’tan Nurten Öztürk’e Teşekkür
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, OPET'in bölgeye yaptığı katkıları takdirle karşılayarak, "OPET tarafından tarihimizin en önemli sayfalarının yazıldığı Gelibolu topraklarında 14 yıldır devam eden Tarihe Saygı Projesi kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası ve köylerinde tarihimize sahip çıkılarak düzenleme, kalkınma ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlklere imza atan ve Türkiye'nin dört bir yanında başlattığı sosyal sorumluluk projeleriyle hem geçmişe hem de geleceğe sahip çıkan, toplumu kucaklayan OPET'e ve Sayın Nurten Öztürk'e teşekkür ederim" dedi.

“Kültür Ve Turizm Paylaştıkça Zenginleşir”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan da OPET'e ve projeye teşekkürlerini sunarak, "Arkeo-köy ve Etno-köy, kırsal kültür ve yerel mirasın odağında olduğu bir yerel kalkınma ve kültür turizmi projesi, paylaştıkça zenginleşen çok katmanlı kültür mirasımızı kalkınmanın itici gücü kılan model bir gelecek projesidir. OPET'e ve Sayın Nurten Öztürk'e teşekkür ediyorum" dedi. OPET'in Gelibolu Yarımadası'nda başlattığı bu projeler, bölgenin tarihini ve kültürünü koruma ve tanıtma açısından büyük bir öneme sahiptir. Çıplak Köyü'nün Etno-köy olarak yeniden hayata geçirilmesi, bu zengin mirası gelecek nesillere aktarma ve bölgenin turistik potansiyelini artırma konusundaki önemli bir adımdır. Bu projelerin başarıyla tamamlanmasıyla, Gelibolu Yarımadası tarihi ve kültürel turizmde daha fazla ilgi çekmeye devam edecektir.
Haber Merkezi