"Su Kısıtlı Alanlarda; Silajlık Sorgum Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi, su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde kaliteli kaba yem açığını kapatmayı hedefliyor.
HAYVANLARIN BESLENMESİ SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE 
Çanakkale Tarım il Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Su Kısıtlı Alanlarda; Silajlık Sorgum Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesinin temel amacı, başta kuru tarım alanları olmak üzere su kısıtı bulunan bölgelerde Silajlık Sorgum üretimini teşvik ederek, buralarda kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak. Bu sayede hayvancılık sektörü için önemli bir destek sağlanacak ve hayvanların beslenmesi sorunu çözülmeye çalışılacak. Geliştirilen proje, gelecekte olası iklim değişikliği ve artan kuraklık riskine karşı da tedbirler içeriyor. Su kısıtının yaşandığı alanlarda Silajlık Sorgum'un tercih edilmesi, bitkinin daha az suya ihtiyaç duyması ve kurak dönemlerde dayanıklılığının artması gibi avantajlar sunuyor. Bu da tarımın sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çanakkale bölgesinin doğal güzellikleri ve tarım potansiyeli, projenin uygulandığı alanlarda olumlu sonuçlar doğurdu. Tarım sektöründeki çiftçiler, Silajlık Sorgum'un ekimini artırarak daha kaliteli yem üretimi gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda, hayvancılıkla uğraşan işletmeler, hayvanların beslenme ihtiyacını daha iyi karşılayabilmek için projenin sağladığı avantajlardan yararlanıyorlar.
SORGUM’UN YAYGINLAŞTIRILMASI TARIMSAL VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK
Projenin hayata geçirilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve hayvancılık sektörüne önemli destek sağlaması nedeniyle yerel ve ulusal haber kaynaklarında geniş yer bulmuştur. Tarım alanlarının su verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem almak amacıyla benzer projelerin diğer bölgelerde de uygulanması düşünülüyor. Bölgedeki çiftçiler ve tarım uzmanları, Silajlık Sorgum'un yaygınlaştırılmasının tarımsal verimliliği artıracağına ve su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yardımcı olacağına inanıyor. Aynı zamanda, hayvancılık sektöründeki kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak için çözüm sunan bu proje, tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğine uyum konusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
Murat Çağlayan