DEVLET HASTANESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
58 yaşındaki Nafuz Gümüş, karın ağrısı ve nefes almada zorluk şikayetiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Buğra Destan tarafından tetkik ve muayenesi yapılan hastada 7 cm genişliğinde aort anevrizması tespit edildi. Daha önce dış merkezde de anevrizma tanısı aldığını ve operasyonun yüksek riskli olmasından dolayı kabul etmediğini ifade eden hasta Operatör Doktor Buğra Destan tarafından ayrıntılı bilgi verilerek operasyonun şart olduğu anlatıldı.  Operasyonu kabul etmesi üzerine hazırlıkları tamamlanan hasta, Operatör Doktor Buğra Destan tarafından kalp cerrahisi ekibi ve Operatör Doktor Engin Gürcü’ nün katılımıyla açık anevrizma ameliyatı yapılarak kısa sürede sağlığına kavuştu. Operatör Doktor Buğra Destan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Anevrizma atardamarın çapının normal çapının %50’ uvsinden daha fazla genişlemesi anlamına gelmektedir. Karın içinde yer alan aort damarının genişlemesine abdominal aort anevrizması adı verilmektedir. Abdominal aort anevrizmaları yırtılma riski taşıdığından bu durum onları ciddi sağlık problemi haline getirir. Yırtılmış Abdominal aort anevrizmalarının %30-50 si hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeder. %30-40’ı ise hastanede operasyon hazırlığı olurken hayatını kaybeder. Bu da bize yırtılmış Abdominal aort anevrizmalarının  %80-90ının hayatını kaybettiğini göstermektedir. Hastamızda anevrizma yaklaşık 7 cm genişliğinde idi.  Henüz yırtılmanın olmamasının hasta için büyük şans olduğu hastaya anlatıldı ve operasyonu kabul etmesi üzerine hazırlıkları tamamlanıp açık anevrizma tamiri yapıldı. Kısa sürede eski sağlığına kavuşan hastamız 1 haftalık takip sonrasında şifa ile taburcu edildi.” dedi.
Haber Merkezi