Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanımına göre kaza; yanlış davranış ve ihmaller sonucunda oluşan korunabilir bir olay “olduğunun altı çizilerek şu cümleler yer verildi.  “Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanımına göre kaza; yanlış davranış ve ihmaller sonucunda oluşan korunabilir bir olaydır. Yaralanma ise insan vücudunun kasıtlı veya kasıtsız olarak termal, mekanik, elektriksel veya kimyasal enerjiye akut olarak maruz kalma veya oksijen ve ısı gibi yaşamsal unsurlardan uzaklaştırılması nedeniyle ortaya çıkan durumdur. Ev kazaları, her yaş grubunda görülmesine karşın özellikle çocuklar ve yaşlılar için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, ailelerin kazalardan korunma bilgisinin yetersiz olduğu ve çocukların kaza geçirme riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 0-6 yaş grubu çocuklarda yaşanan ev kazalarının önlenmesini ve ev kazası gerçekleştiğinde çocuklara doğru ilk yardım uygulamalarının yapılmasını sağlamak amacıyla annelerin/ailelerin bilinçlendirilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasında önemli bir yere sahiptir. Yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen değişimler yaşlının yaşama ve çevre koşullarına uyumunu azaltmaktadır. Yaşlılık dönemine uyum sağlamadaki bedensel ve ruhsal kısıtlılıklar düşme riski, kazalar ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm oranını artırmaktadır. Bu nedenle yaşlının ortama değil, çevre ve yaşama koşullarının yaşlıya uyarlanarak, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması planlanmalıdır. Trafikte, yaya veya sürücü olarak sergileyeceğiniz davranışlar nedeniyle birçok insanın yaralanmasına ve ölümüne mal olabilecekken, kurallara uymamız durumunda kazalar önlenebilir, hayatlar kurtarabilir. Mortalite ve morbidite nedeni olan ev kazaları ve trafik kazaları konusunda sağlık çalışanlarının ve halkın farkındalığının sağlanması amacıyla afiş, broşür ve eğitim dokümanları hazırlanarak Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanmıştır.
Haber merkezi