1986-1990 yılları arasında önce Muğla Datça Sağlık Merkezinde ve daha sonra Malatya Merkez Fırat Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini tamamlamıştır. İç Hastalıkları ihtisasına 1990 yılında Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başlamış, 1994 yılında İç Hastalıkları uzmanı olmuş ve aynı hastanede 1 yıl başasistan olarak çalışmıştır. Gastroenteroloji yan dal ihtisasına 1995 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başlamış ve 1998 yılında Gastroenteroloji uzmanı olmuştur. Prof.Dr. Dilek OĞUZ, 2008 yılında doçent 2015 yılında profesör olmuş. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2014-2015 yılları arasında bulunduktan sonra 2015-2020 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmış ve 2018-2020 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin başhekimliğini yapmıştır. Kırıkkale Üniversitesi’nden 2020 yılında emekli olarak ayrılmış. 2020 yılından 2023 mayıs ayına kadar Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Özel Güven Hastanesi medikal direktörü olarak çalışmıştır. Yurt içi ve yurtdışı yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi, kongrelerde sunumları, kitap yazarlığı ve editörlükleri bulunmaktadır. Halen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanlığını yürütmektedir. 2 Mayıs 2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Dahili Bilimler/İç Hastalıkları ABD/Gastroenteroloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.
Haber Merkezi