Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (Verimder) tarafından Anadolu Buluşmaları kapsamında Çanakkale'de düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katılarak, enerji verimliliğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İklim değişikliği, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı Anadolu Buluşmaları kapsamında Çanakkale'de düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Kale Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Verimder Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Bölgesel Pazarlama ve Dış İlişkiler Müdürü Arkın Konak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Toplantıya Çanakkale Belediyesinden de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Birimi personelleri Makina Mühendisi Sinan Köktepe, Elektrik Mühendisi Onur Şendere, Yapı Kontrol Birimi personelleri Makina Mühendisi İsmail Köktepe, Makina Mühendisi Nahit Eren ve Elektrik Mühendisi Utku Yılmaz ile Temizlik İşleri Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Burak Selçuk katıldı.

“ÇAĞDAŞ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİ ENERJİDE VERİMLİLİK”
Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Çağdaş dünyanın en önemli konusu, enerjide verimlilik. En büyük sıkıntıyı giderek enerjiyi bulmakta, enerjiyi sağlamakta yaşıyoruz. Çok pahalıya elde ediyoruz. Ayrıca sonsuz değil. Tabi küresel ısınmaya da dikkat çekmek lazım. Verimder'in ele aldığı özellikle enerjide verimlilik konusu gerçekten çok önemli. Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. En ufak bir yoksunlukta hayatımız kararıyor. Sabah kalkıp ilk önce kahve makinesini çalıştırıp enerjiyi sarf etmeye başlayan günümüz insanının en büyük korkularından biri neredeyse cep telefonunun şarjının tükenmesidir, yani artık enerjiye bağımlıyız. Artan enerji gereksinimi ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar; ekonomiyi, çevreyi ve sosyal yaşamı yani sürdürülebilir kalkınmanın her safhasını olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Biliyoruz ki hiçbir kaynağın olmadığı gibi enerji de sonsuz değil. Bu da beraberinde her alanda olduğu gibi verimliliği getiriyor. Enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmadaki önemiyle, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de koruyacak önlemler almak, kullanma dengesini oluşturmak zorunludur. Yaşam devam edecek, gelecek nesillerin de enerji ihtiyacını sürdürülebilir kılmak lazım” diye konuştu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA ÇANAKKALE BELEDİYESİNİN UYGULAMALARI
Çanakkale Belediyesi olarak yatırım planları kapsamında kullanılan enerjiyi de üreten çevre dostu projelere özel önem verildiğinin altını çizen Başkan Gökhan, Belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Gökhan, “İmar Planı Plan notu gereği 2015'ten beri yağmur suyu depolarının yapılması zorunludur. 2021 yılında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 2000 m²'den büyük parsellerde yapılacak yapılarda yağmur suları bir tankta toplanıyor ve bina tuvalet sifonlarında kullanılıyor. Merkezi sıcak su tesisatının güneş paneli ile desteklenmesi durumunda, yapı ruhsat aşamasında Belediye Meclisinin belirlediği oranda ruhsata esas proje kontrol ücretlerinde % 50 indirimde bulunuluyor. Konaklama amaçlı yapılacak tüm tesislerde sıcak su üretiminde, güneş enerji sistemi ile destekletilmesi zorunlu. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş aşamalı olarak zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda; 1.1.2023 tarihinden itibaren toplam yapı inşaat alanı 5000 m²den büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az "B" olması ve kullandığı enerjinin en az %5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. 1.1.2025'ten itibaren inşaat alanı 2000 m²'ye düşürülecek ve kullandığı enerjinin en az %10'a çıkartılacaktır. Kullanım alanı 2000 m²'den büyük binalarda mevzuat gereği ısıtma sistemi merkezi olması gerekmektedir. Çanakkale Belediyesi İmar Planı Plan notu kararı gereği bu binalarda sıcak su üretimi de merkezi sistem olarak uygulanmaktadır. Merkezi sistem kullanılacak ısıtma cihazları yoğuşmalı cihaz olarak kullandırılmaktadır. Klozetlerde iki kademeli rezervuarlar kullanılması, banyo ve mutfaklarda kullanılan evye bataryaları tasarruflu olarak kullandırılmaktadır. Otopark Yönetmeliği gereği zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az %5'inin, şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranır” dedi.

YEŞİL BİNADA DA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN PLANDA
Başkan Gökhan ayrıca, “Atık Su Arıtma Tesisimizin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla hemen yanında Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali kurduk. Tesisimizin elektrik ihtiyacının tamamının karşılandığı gibi fazla üretim, dağıtım şebekesine verilerek Belediyemize maddi kaynak da sağlanmaktadır. Ayrıca Mart ayında taşındığımız Yeşil Yerel Yönetim Binamızda enerji verimliliğini gözetiyoruz. Bu noktada; Yapı çatısında 940 adet güneş paneliyle elde edilen 305 kilowatt enerji sayesinde yapının enerji ihtiyacının yaklaşık olarak % 60'ı hedeflenmektedir. Cam cephelerde ısı kaybını % 40 oranında azaltan low-e cam seçilmiştir. Enerji tasarrufu sağlamak için cam giydirme cephede güneş kırıcılar kullanıldı. Tüm ofislerin ve koridorların gün ışığından faydalanması adına skylight cam çatı kullanılmıştır. Yapı içerisinde brüt Beton, cam ve çelik, alüminyum yapı malzemelerinin ağırlıklı olarak kullanıldı. Binadaki tüm aydınlatma sistemi, tek bir merkezden hızlı ve kolayca yönetilmektedir. Aydınlatmada gün ışığına duyarlı armatürler, ışık yoğunluğuna göre otomasyonla ortam ışık düzeyini otomatik olarak ayarlamaktadır. Çatıdan ve teraslardan sifonik sistem ile toplanan yağmur suları peyzaj sulamasında kullanılmak üzere depolanmaktadır. Gri sular klozetlerde kullanılmaktadır. Binanın ısı ihtiyacı karşılayan Kojenerasyon cihazı ile hem elektrik üretilmektedir, artan baca ısısı hem ısıtma hem de soğutmada kullanılmaktadır. Hava, chilled beam cihazı üzerinden soğutucu nozullardan geçerek mekânı soğutmaktadır. Kullanılan sistem ile klima bakım maliyeti ve drenaj maliyeti bulunmamaktadır. Cam önlerinde geniş cam yüzeylerde, termal konfor sağlamak amacıyla yer konvektörleri tercih edilmiştir. Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binasından Leed Gold sertifikası alınması hedeflenmekte olup teknik süreç ilerlemektedir” dedi. Başkan Gökhan, Çanakkale'de düzenlenen toplantı için yetkililere teşekkürlerini ileterek konuşmasını noktaladı. Toplantı, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Verimder İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Verimder Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Bölgesel Pazarlama ve Dış İlişkiler Müdürü Arkın Konak'ın sunumları ile devam etti. Toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Haber Merkezi