Kamu kampusu gündeminde olduğu gibi orman kampının özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili açıklama yapan Çanakkale Kent konseyi  Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu Grup Kolaylaştırıcısı ve sözcüsü Mimar Ali Hacıalioğlu kararın komu yararına olmadığının altını çizerek plan değişikliği Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’ne de aykırıdır.”dedi.

ORMAN KAMPI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN  İMZASI İLE KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Bir süreden buyana Çanakkale gündeminde olan Dardanos orman kampının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile güzelleştirme kapsamına alınması ile ilgili konuda Çanakkale Kent Konseyinden açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde yine kent gündeminde olan Kamu Kampusu konusunda açıklama yapan Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu Grup Kolaylaştırıcısı ve sözcüsü Mimar Ali Hacıalioğlu Çanakkaleliler tarafından Dardanostaki orman kampı olarak bilinen alanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı makamınca onaylanan plân değişikliği, yüzde kırktan yüzde 60’a çıkan imar artışıyla Konut Alanına dönüştürüldüğünü belirterek “Çanakkale Kent Konseyi “Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu” olarak, kentin müştereklerinin adil kullanımını gözetmeyen, kentin kimliğine ilişkin kültürel ve doğal değerlerinin de tahrip edilmesine yol açacak olan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’yla uyumsuzluklar taşıyan bu plân değişikliğinin kamu yararına aykırılığını kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Öncelikle kıyı bandında yer alan ve yeşil alan özelliği bulunan kamuya ait bu alan yerleşimi, yaşam kalitesi açısından son derece kıymetlidir. Kullanım değeri yüksek bu kamu arazilerinin kentlinin kullanımına açık kamusal alanlar olarak plânlanması son derece önemlidir. İkinci olarak kamuya ait olan ve imar planlarında kamu yararına bir kullanıma ayrılmış bu arazinin konut alanına dönüştürülmesi, yerleşimin sosyal ve teknik altyapı standardını düşüren bir karardır. Bu değişiklik ile mevcut yapı ve nüfus yoğunluğu artmaktadır. Plân değişikliği ile hem mevcut sosyal donatı alanı kaldırılmakta hem de yeni konut alanı nüfus artışına neden olacağı için yeni sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca söz konusu plân değişikliği açıklama raporlarında değişiklik gerekçelerinin olmaması, birbiriyle uyumsuz yoğunluk kararları, plân müellifi şehir plâncısı imzasının olmaması vb.- imar plânı yapım tekniklerine uygun değildir. Bu nedenlerle plan değişikliği Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’ne de aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.    

KENTİN YAŞAM STANDARDINI DÜŞÜREN VE KAMU YARARI OLMAYAN BU PLÂN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ
Hacıalioğlu açıklamasının devamında kamuya ait bir alanın satışa çıkarılmasının karşısında oldukları, bu gelişmeler yaşanırken de bu kent unsurlarının ve bölge sakinlerinin sürece dahil edilmediğini  belirterek “kamuya ait bir arazinin imar hakları artırılarak satışa çıkartılması -özelleştirilmesi- ile idarenin bir gayrimenkul geliştirici gibi davranmasına ve bu süreçte hiçbir şekilde ne kentliyi ne mahalle sakinlerini ne de yerel yönetimi karar sürecine dahil etmemesidir. Şeffaf ve katılımcı olmayan bu sürecin toplumsal faydayı esas almadığı da çok açıktır. Sürdürülebilir yaşantı anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirmeyen, çevreye duyarlı olmayan, kamu yararı gözetilmeksizin özel mülkiyete devredilmesi sağlanan bu plânla, kıyıların birkaç kişinin rant elde etmesi uğruna kamuya kapatılmasına yol açacağı da çok açıktır. Kentin yaşam standardını düşüren ve kamu yararı olmayan bu plân değişikliğine Çanakkale Kent Konseyi “Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu” olarak belirttiğimiz nedenlerle itiraz edilmesi gerekliliğini kamuoyuyla paylaşıyoruz.” dedi.
Murat Çağlayan