ÇOMÜ Hastanesi hasta, hasta yakını, ziyaretçi, personel, tesis ve bina güvenliği ile sunulan hizmetlere ilişkin tanımlanan diğer risklerin önlenmesi veya kaynağında mücadele edilerek en az seviyeye indirilmesi amacıyla, Hastane Risk Yönetim Kurulu, Başhekimlik Toplantı Salonunda, Başhekim Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz Başkanlığında, Kalite Direktörü  Prof. Dr. Özlem Yayıntaş, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Canan Akman,  Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Göktuğ Kılınçaslan, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ertuğrul Gedik , Üniversite Hastaneleri Başmüdürü Serap Yontar, Hastane Yönetimi , İSG Uzmanı Seçkin Özcan ve Kurul Üyelerinin katılımı ile toplandı. Hastanemizde, Birim Sorumluları tarafından tespit edilen risklere yönelik çalışmaların başlatılması, Risk Yönetimi kapsamında risklere yönelik alınan önlemlerin belirlenmesi, Risk Yönetim Planı kapsamında, risklere yönelik alınan önlemlerin etkinliği izlenmesi ve Risk Yönetimine yönelik eğitimlerin planlanması konularında kararlar alınarak toplantı sona erdi.
Haber Merkezi