Çanakkale’de 2022 yılında 3 bin 552 çift evlendi. 2022 yılında Çanakkale’de  boşanan çiftlerin sayısı 1.416 oldu. Çanakkale’de 2022 yılında boşanan 1.416 çiftin 297’si 6 ila10 yıllık  evliydi.
 BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 2022 YILINDA 180 BİN 954 OLDU
Türkiye istatistik kurumu 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladığı rapor ile açıkladı. Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 180 bin 954 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti.
ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
 Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.
KABA EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 8,15 İLE ŞANLIURFA OLDU
 Kaba evlenme hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.
AYLARA GÖRE EVLENME SAYILARINDA ÖNEMLİ FARKLILIKLAR GÖRÜLDÜ
 Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, evlenme sayısının 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azaldığı görüldü. Evlenme sayısının Nisan ayında Ramazan ayının etkisiyle azaldığı görülürken Mayıs ayında artığı görüldü. Evlenme sayısı 2022 yılı Nisan ayında 24 bin 460 iken 2,3 kat artarak Mayıs ayında 56 bin 150 oldu.
YABANCI DAMATLARIN SAYISI 6 BİN 161 İKEN YABANCI GELİNLERİN SAYISI 28 BİN 571 OLDU
 Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2022 yılında 6 bin 161 olup toplam damatların %1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 571 olup toplam gelinlerin %5,0'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %24,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %20,5 ile Suriyeli damatlar ve %5,7 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %13,2 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %11,1 ile Özbekistanlı gelinler ve %8,9 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.
KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 3,11 İLE İZMİR OLDU
 Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.
AYLARA GÖRE BOŞANMA SAYILARINDA ÖNEMLİ FARKLILIKLAR GÖRÜLDÜ
 Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle Ağustos ayında önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı, 2022 yılının Ağustos ayında 3 bin 945 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5,0 kat artarak 19 bin 775 oldu.
BOŞANMALARIN %32,7'Sİ EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ
 Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların %32,7'si evliliğin ilk 5 yılı, %21,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
SON BİR YIL İÇİNDEKİ BOŞANMA OLAYLARINDAN 180 BİN 592 ÇOCUK ETKİLENDİ
 Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2022 yılında 180 bin 954 çift boşanırken 180 bin 592 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2022 yılında %75,7'si anneye, %24,3'ü babaya verildi.
Haber Merkezi