Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar’da bulunan ve Apollon Smintheus hikâyesine turistler büyük ilgi gösteriyor.
 
Tarihi ile ön plana çıkan Çanakkale, yüzyıllarca birçok medeniyeti bu topraklarda barındırmış.  Birçok bölgesinde antik kent bulunduran kentin en önemlilerinden bir de Apollon Smintheus.
 
Farelere hükmeden mitolojik varlık olarak bilinen ve en büyük tanrı Zeus’un oğlu Apollon’un,  müziğin, şiirin, sanatın, güneşin ve ateşin tanrısı olduğu da bilinmektedir.  
Tarihi olay şöyle gelişir: Akha Kralı Agamemnon, burada bulunan tapınaktaki rahibin kızı Chryseis’isi kaçırır. Defalarca kızını geri isteyen rahip kızını alamayınca Tanrı Apollon’a yakarıp yalvarır ve kızı Chryseis’i geri getirmesini diler.
Öfkelenen Apollon orduya okları ile farelerden bulaşan veba salgınını yayar. Kral bunun üzerine kızı geri verir ve şükran olarak ona tapınakta kurbanlar kesilir. Apollon’un bir sıfatı olan Smintheus bu olaydan sonra verilmiş.
 
Fare kültürü ve Mitolojiden yola çıkarak Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 1980 yılında başlayan kazı ve yenileme çalışmaları halen devam ediyor.  2018 yılında tapınağın konseptine uygun şekilde basamakların bir bölümüne mitolojiye göre, 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda yaşadığı rivayet edilen farelerin polyesterden yapılan 79 tane maketi yerleştirildi. Kutsal bölgeye gelen ziyaretçiler, tapınakta miteolojik öykünün tüm figürlerini görme imkânına sahip oluyor.
Hasan Sami Er