CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan sivil memurların sorunlarını Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklama ile gündeme getirirken, “Kamuda görev yapan tüm sözleşmeli personele istisnasız kadro verilmelidir. TSK ve Emniyette çalışan tüm sivil memurların özlük hakları iş barışı için genişletilmelidir” diye konuştu.
 
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin de aralarında bulunduğu TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurların sorunlarına çözüm beklediğini söyledi. Özgür Ceylan,  3600 ek göstergenin, yardımcı hizmetler sınıfı dâhil tüm memurlara verilmesi gerektiğini savunurken, “Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan meslek sahibi aşçı, berber, terzi ve benzeri hizmet erbaplarının teknik hizmetler sınıfına alınması, eğitimleri uygun olanların da genel idari hizmetler içerisine yerleştirilmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.  
 

 
CHP’li Özgür Ceylan, askerin ve polisin her faaliyetine bilgi ve becerisi ile katkı sunan sivil memurların hak mahrumiyetine uğradığını ileri sürerek, “Sivil memurların 926 sayılı Kanun'a istinaden verilen tazminatları alamıyor oluşu ve TSK'nin sosyal tesislerinden faydalanamaması iş barışı açısından sıkıntılıdır” diye konuştu.  Kamuda istihdam edilen bütün sözleşmeli personele istisnasız kadro verilmesi gerektiğini savunan Özgür Ceylan, “Millî Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli memurların "savunma ve güvenlik hizmet iş kolu" adı altında örgütlenmeleri kamu güvenliği açısından daha yerinde olacaktır” görüşünü savundu.
      
 
Haber Merkezi