Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklanan ‘Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci’ ile ilgili kararlar aldı.
 
Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplanan Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yüz yüze eğitim, işletmelerin açılması, kamuda mesai saatleri değişikliği, sokağa çıkma kısıtlamaları ile 65 yaş ve üzeri vatandaşları kısıtlama saatleri ile kararlar alarak bunları art arda kamuoyuna açıkladı. Valilikten yapılan bilgilendirmelerde kararlar şöyle aktarıldı;
 
CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK
Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi ve 01.12.2020 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında? Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Hafta sonlarında ise? Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, Cumartesi günleri 05.00­21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasına.
 
65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SÜRELERİ 1 SAAT UZATILDI
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00­18.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına,
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına.
 
LOKANTA, RESTORAN, KAFETERYALARA HES KODUYLA GİRİLECEK
Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine,
Yeme­içme yerleri 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet vermesine,
Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite oranına göre her bir yeme­içme yeri için Ek'te örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine,
Yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmamasına.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına.
 Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri? kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına.
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğe (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine.
Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğe e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine.
Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına.
Bu bağlamda;
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,
Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
YÜZYÜZE EĞİTİM SEYRELTİLMİŞ GRUPLAR HALİNDE OLACAK
İl genelinde 02/03/2021 tarihinden itibaren; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanmasına, Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarımızda ve sınıflarımızda tam zamanlı olarak, yüz yüze eğitime başlanmasına.          Liselerimizde, sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren yüz yüze gerçekleştirilmesine, Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ
Cumhurbaşkanlığı 2021/5 sayılı ve “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesi gereği; Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup; 02.03.2021 tarihi itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlamasına, Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonun da bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına, Bu kapsamda İlimizde; kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 02.03.2021 tarihinden itibaren 09:00-12:30/13:30-18:00 saatleri arasında uygulanmasına, yöneticiler tarafından gereken önlemlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 


Kaynak: Haber Merkezi