Son yıllarda Türkiye ekonomisindeki gelir dağılımı eşitsizliği, HAK-İŞ tarafından yayınlanan son raporla bir kez daha gündeme taşındı. HAK-İŞ Akademi'nin hazırladığı "Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu", emekliler ve asgari ücretlilerin ekonominin zorlu koşullarında en çok etkilenen kesimler olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye'de milli gelir eşit bir şekilde dağılmıyor; zenginle fakir arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. Asgari ücret ise reel olarak küçülmeye devam ediyor, temel geçim kaynakları her geçen gün daralıyor. Vergi politikalarının adaletli olmadığı vurgulanan raporda, özellikle gelir vergisi ve tüketim vergilerinin yükünün düşük gelir grupları üzerinde ağır olduğuna dikkat çekiliyor.

 

Daha adil bir vergi sistemi oluşturulmalı

 

HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, raporun sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yaşam standartlarını artırmak, asgari ücretlilerin daha insanca yaşam koşulları sağlamak için acil adımlar atılması gerektiğini" belirtti. Emekliler için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Türkiye' de gelir dağılımındaki adaletsizliği çözmek için vergi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve daha adil bir sistem oluşturulması gerektiği konusunda uzmanlar da hemfikir. Ekonomik büyümenin herkes için fayda sağlaması için sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

 

“Büyümeden Pay Alması Gerekirken Çalışanlar Pay Almadığı Gibi Birde Elindekini Kaybediyor”

 

Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz rapor ile ilgili değerlendirmesinin devamında “Tabii ki ihracat artsın, tabii ki üretim artsın, tabii ki daha fazla ülkemiz yatırım yapsın. Hiç sorun değil. Ama en azından bu zorlukları adil bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu’ önemli başlıklar altında sorunlara çözüm getiriyor. Milli gelirden Asgari Ücrete, Emeklilerin sorunlarından vergi eşitsizliğine kadar bir çok konunun ele alındığı raporla ilgili değerlendirme yapan HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz “Bu Milli gelirdeki artış ne yazık ki çalışanlara gelmiyor. Tam tersi 2-3 yıl içerisinde şunu görüyoruz, millî gelirden çalışanların aldığı pay da düşüyor. Bakın büyüme var. Büyümeden pay alması gerekirken çalışanlar pay almadığı gibi birde elindekini kaybediyor. Dolayısıyla burada büyümenin bütün toplum kesimlerine adil bir şekilde yansımadığını görüyoruz. Çalışanların yaşadığı zorluklar her geçen gün artıyor. Asgari Ücretlinin milli gelirden aldığı pay giderek azalıyor. Kaynaklar adil bir dağılımı yapılamadığı sorunumuz var. Bir taraftan büyüme gerçekleşiyor. Bir taraftan işsizlik azalıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor niye bunlar çalışanlara alt gruplara yansımıyor? Sadece vergi sistemini düzelterek adil bir gelir dağılımını, bir refahın paylaşımını sağlayamıyorsunuz. O zaman verginin nereye, nasıl kullanılacağını da konuşmanız gerekiyor. Peki bütün bu olumsuzluklarla nasıl mücadele edeceğiz?” dedi.

 

Emekliler Temsil Edilmeli Ve Müzakere Gücü Olmalı

Emeklilerin yaşadığı sorunlara da değinen HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, Özellikle emeklilerin toplu sözleşme masasında olacak şekilde yeni bir düzenlenmeye ihtiyaç olduğunu belirterek  “Emekliler masada olmalı. Emeklilerin müzakere gücü olmalı. On beş milyon emekliden bahsediliyor. Ve bunlar gerçekten ülkesi için, iş yeri için, memleketi için canlı başta çalışmış, emekli olmuş ve onurlu bir şekilde yaşamak isteyen insanların bu yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri elbette ki analarının ak sütü gibi onlara helaldir. Onun için burada bir düzenlemeye ihtiyacımız var” dedi.

Ogün İnal