Bu kapsamda düzenlenen ilk toplantı, 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. “Akıllı Kent Yolunda Çanakkale Buluşması” başlığı altında yapılan bu ilk toplantı, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ana hedefi, Çanakkale'nin akıllı kent olma yolunda atması gereken adımları, yapılması gereken yatırım ve projeleri belirlemek oldu. Aynı zamanda, bu alanda yapılabilecek işbirlikleri ve öneriler de tartışıldı. Çanakkale Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, Belediye Başkan Yardımcıları Emrah Eroğlu ve Özleyiş Çetin, strateji geliştirme kurul üyeleri ve stratejik planlama ekip üyeleri toplantıda yer aldı?. Toplantı, kent sakinlerinin de katılımına açık olarak gerçekleştirildi ve geniş bir katılım sağlandı. Katılımcılar, stratejik planlama süreci hakkında detaylı bilgi alırken, yeni dönemin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi için fikir alışverişinde bulundu??. Stratejik plan paydaş toplantıları, sadece akıllı kent yolunda değil, farklı temalar etrafında da devam edecek. Toplantı programı şu şekilde ilerleyecek:

Engelsiz Buluşma: 9 Temmuz 2024, 10.00

Can Dostlarımız İçin Buluşuyoruz: 9 Temmuz 2024, 15.00

Söz Sahibi Kadınlar Buluşması: 10 Temmuz 2024, 10.30

Afetlere Hazırlanıyoruz Buluşması: 10 Temmuz 2024, 16.00

Önce Yerelden Kalkınma (Tarımsal-Kırsal Kalkınma) Buluşması: 11 Temmuz 2024, 10.00

Çevre Hakları İçin Buluşuyoruz: 11 Temmuz 2024, 14.00

Kimlikli Kent Olma Yolunda Çanakkale: 12 Temmuz 2024, 10.00

Gençler Söz Sizde Buluşması: 12 Temmuz 2024, 15.00

Amatör Spor Kulüpleri Buluşuyor: 17 Temmuz 2024, 10.00

Kültür Kenti Olma Yolunda Çanakkale: 17 Temmuz 2024, 16.30

Muhtarlar Buluşması: 18 Temmuz 2024, 10.00

Sendika Buluşması: 19 Temmuz 2024, 10.00

Çocuk Kenti Olma Yolunda Çanakkale Buluşması: 19 Temmuz 2024, 14.00

Bu toplantılar, Çanakkale’nin farklı alanlardaki ihtiyaçlarını belirleyerek stratejik planlama sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor??.

Akıllı Kent Yolunda İlk Adım

“Akıllı Kent Yolunda Çanakkale Buluşması” toplantısında, teknolojinin ve yenilikçi çözümlerin kent yönetiminde nasıl kullanılacağına dair görüşler paylaşıldı. Belediye Başkanı ve ekibi, akıllı şehir teknolojilerinin kullanımı konusunda kararlılıklarını ifade ederek, bu yönde yapılacak projelerin detaylarını paylaştı. Çanakkale'nin enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri, çevre dostu projeler ve dijital hizmetler gibi konularda önemli adımlar atması planlanıyor??. Çanakkale Belediyesi, bu toplantılar sayesinde şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyerek, kentin tüm paydaşlarının görüşlerini almayı hedefliyor. Bu sayede, Çanakkale’nin 2025-2029 dönemi stratejik planı daha kapsayıcı ve etkili bir şekilde hazırlanacak.

Haber Merkezi