Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda çevreye duyarlı vatandaş katıldı. Etkinlikte, sahilin çeşitli bölgelerine dağılan katılımcılar ellerinde çöp torbaları ve eldivenlerle sahilde birikmiş çöpleri ve izmaritleri topladılar. Sahil boyunca ilerleyen gönüllüler, buldukları her türlü atığı toplayarak sahilin temizlenmesine katkı sağladılar. Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, “Sahillerimizi temiz tutmak bizim elimizde. Lütfen çöplerimizi sadece konteynerlere atalım. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu” dedi. Ayrıca, Bingöl, böyle etkinliklerin hem çevre bilincini artırmak hem de toplumun birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek açısından önemli olduğunu vurguladı. Sahil temizliği etkinliği, aynı zamanda toplumun çevre bilincini artırma ve katılımını teşvik etme amacı taşıyordu. Etkinliğe katılan vatandaşlar, sahil temizliğinin yanı sıra çevre koruma konusunda bilgilendirildi. Çevreye duyarlı bireyler, sahillerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekerek, “Sahillerimizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğunda. Her birimiz günlük yaşamımızda daha dikkatli olmalıyız” şeklinde görüşlerini paylaştılar.

STK'ların Katkısı

Sivil toplum kuruluşları da etkinliğe destek verdi. Çeşitli çevre örgütleri, etkinlikte aktif rol alarak katılımcılara bilgi ve materyal sağladı. Özellikle çocuklara yönelik çevre eğitimleri düzenlendi ve sahil temizliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. STK temsilcileri, “Bu tür etkinlikler, çevreye duyarlılığı artırmanın yanı sıra, toplumsal sorumluluk bilincini de geliştirmektedir” şeklinde görüş belirttiler.

Çevre Temizliği İçin Sürekli Çaba

Güzelyalı'da düzenlenen bu etkinlik, yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gereken bir çaba olarak görülüyor. Belediye yetkilileri, sahil temizliği ve çevre koruma çalışmalarının sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmaları ve günlük yaşamlarında çevreyi kirletmemek adına özen göstermeleri gerektiği ifade edildi. Belediye Meclis Üyeleri de etkinlik sonrası yaptıkları açıklamalarda, Güzelyalı sahilinin temiz kalması için belediyenin düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdüreceğini ve vatandaşların da bu çalışmalara destek vermesinin beklendiğini belirttiler.

Gelecek İçin Temiz Bir Adım

Güzelyalı'da düzenlenen sahil temizliği etkinliği, çevre bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalık yaratılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve duyarlı vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, sahillerimizin temiz kalması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması yönünde umut verici bir girişim olarak hafızalarda yer etti. Bu tür etkinliklerin devam etmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması dileğiyle, Güzelyalı'da yapılan sahil temizliği, çevreye duyarlı herkesin örnek alması gereken bir etkinlik olarak kayda geçti.

Haber Merkezi