2024 yılına girerken yürürlüğe konulan bu genelge, kamu çalışanlarının geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri, devletin mali disiplinini güçlendirmeyi ve enflasyonla mücadele etmeyi hedefliyor. Genelgede, üç yıl süreyle yeni araç satın alımı ve kiralaması yapılmaması, yabancı menşeili araçların kullanımının kısıtlanması ve yeni hizmet binaları ile lojmanların inşaatının durdurulması gibi maddeler yer alıyor.? Milyonlarca memur ve sendikaların hakkını korumak için Memur- Sen Toplu Sözleşme Hükümlerine Aykırı Tasarruf Genelgesi’ne dava davanın görüşülmesi için çalışmalar sürerken Memur-Sen’e bağlı 81 ilde basın açıklaması yapan Enerji Bir-Sen ve  Ulaştırma Memur-Sen iş bıraktı.  

Enerji Bir-Sen ve  Ulaştırma Memur-Sen iş bıraktı

Yaşanan enflasyon, her gün artan fiyatları iyileştirmek yerine, kamuda tasarruf tedbirlerine giden ve  bu tedbirleri kıt kanat geçinen memurların sırtına yüklenmesi ile tedbirlere tepki her geçen gün artıyor. 3600 ek gösterge, fazla çalışma ücreti,  mühendislik meslek kanunu, toplu sözleşme ikramiyesi, personel servisi ve  Lojman Kira artışı   gibi bir çok konuda Tasarruf Tedbirleri genelgesi kapsamında yapılan kesimler  memurları zora sokuyor. Özellikle kamu personel servislerinin kaldırılması, fazla mesai ücretlerine sınırlamalar getirilmesi, lojman kiralarının artırılması ve mühendislik meslek kanunu gibi düzenlemeler, memurların günlük yaşamlarını olumsuz etkiledi. Memurların toplu taşıma kartlarına yönelik desteklerin kesilmesi, toplu sözleşme ile belirlenen hakların idari kararla iptal edilmesi tepkilere yol açtı?. Tasarruf genelgesinin açıklanmasının ardından birçok kamu çalışanı, sendikaların öncülüğünde iş bırakma eylemleri düzenledi. KESK ve Eğitim-Sen gibi sendikalar, genelgeyi hukuka aykırı bularak yargıya taşıdı. Sendikalar, "Lüksten tasarruf olur, ihtiyaçtan tasarruf olmaz" diyerek hükümete tepkilerini dile getirdiler. Ayrıca, memurların emeklilik şartlarının zorlaştırılması ve yeni personel alımının emekli olanlarla sınırlanması, kamu hizmetlerinde aksamalara neden oldu. Sendika temsilcileri, boş kalan kadrolar nedeniyle hastanelerde doktor, okullarda öğretmen ve diğer kamu hizmetlerinde personel yetersizliği yaşandığını belirtiyor?. Milyonlarca memur ve sendikaların hakkını korumak için Memur- Sen Toplu Sözleşme Hükümlerine Aykırı Tasarruf Genelgesi’ne dava davanın görüşülmesi için çalışmalar sürerken Memur-Sen’e bağlı 81 ilde basın açıklaması yapan Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen iş bıraktı.   Tüm illerde olduğu gibi Çanakkale’de de gerçekleştirilen Basın açıklamasını Enerji Bir Sen Çanakkale İl Temsilcisi Erkan Berker yaptı. Berker yaptığı açıklamada “Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, Diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor.  Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, Bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor.  Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor.  Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için Kamu görevlilerimizden aylık 345 ? kesinti yapıldı” dedi.

Kamu Görevlilerinin Haklarının Teslim Edilmesini Bekliyoruz

Berker, sözleşme hükümlerinin yok sayılmaya çalışıldığını belirterek “Tasarruf tedbirleri ile Personel servis hizmetinin kaldırıldığı, Koruyucu giyimin engellendiği, Fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve Toplu Sözleşme Hükümlerinin engellendiği görülürken, Sosyal Hak olan Lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, Toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; Servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz.  Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında Önemli bir yere sahip olan servis hizmeti Genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez.  Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Koruyucu Giyim Kazanımımız, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Madde hükmü diyor ki ‘Kime verileceğine, Nasıl verileceğine, Ne zaman verileceğine, Nasıl Muhafaza edileceğine, İlişkin Usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir’ Madde hükmü Açık ve net olmasına rağmen, Bu kazanımımız, Bugün Ne oldu da önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla Daha sonra da Genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin biran önce kaldırılıp, kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz.  Fazla çalışma ücreti,  Tüm sendikalarımızın  hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur.  Toplu Sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan Fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken; Bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da  ödenmemesi talimatlandırılıyor. Buradaki tasarruf nedir?  Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz diyoruz ki;  Angarya olmasın, Akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, Toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, Parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin. servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti Toplu sözleşme kazanımımızdır.  Anayasa’da belirtilen hakkımız, Toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, Hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan Genelge ile engellenemez.  Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara %25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım,  Kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar.  Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir,  hak verilebilir bir durum değildir” dedi.  

Tazminat Yansıtma Oranları Ve Ek Göstergelerde Adil Bir Düzenleme Yapılmalı

Enerji Bir Sen Çanakkale İl Temsilcisi Erkan Berker “Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor.  Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor.  Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği,  İş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, Mesleki sorumluluklarının gereği  kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.  Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, Çalışma barışının sağlanmasını istiyor. Diğer taraftan, Kamu İşveren tarafından söz verilen ve  Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan;  1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu  hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın Emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle Büyük bir adaletsiz ortaya çıktı. Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için 1. Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat Yansıtma Oranları ve Ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor,  sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz. Sonuç olarak Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini, Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını, Koruyucu Giyim Kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını, 1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini, Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini, Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz” dedi.

Ogün İnal