Çanakkale'de çevre koruma adına önemli bir adım olarak başlatılan "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi" meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2024 yılında 28 bin 500 kilogram zirai atık ambalajı başarıyla bertaraf edildi. Projenin başarısı, çevre bilincinin artması ve toplumsal iş birliğiyle mümkün oldu.

Projenin Başlangıcı ve Gelişimi

2017 yılında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje, ilk olarak Bayramiç ilçesinde 15 köy ve 4 mahallede hayata geçirildi. Proje kapsamında, 90 konteyner satın alınarak belirlenen noktalara yerleştirildi. 2019 yılında Ezine ilçesi de projeye dahil edilerek, burada 30 köy ve 7 mahalleye 45 konteyner dağıtıldı?.

Genişleyen Proje Kapsamı

2020 yılında Çanakkale merkez ve bağlı köylerinde konteynerlerin yerleştirilmesiyle proje daha da genişletildi. Çanakkale'nin tüm ilçelerine yayılmaya başlanan proje, özellikle zirai faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde büyük yankı uyandırdı. Bayramiç, Ezine, Merkez, Biga, ve Eceabat ilçelerinde toplam 270 konteyner yerleştirilerek, bugüne kadar 17.000 kilogram zirai ilaç ambalaj atığı toplandı ve bertaraf edildi?.

2024 Yılındaki Başarılar

2024 yılı itibarıyla proje daha da büyüyerek Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Ayvacık ilçelerini de kapsadı. Bu yıl 28 bin 500 kilogram zirai atık ambalajı bertaraf edilerek önemli bir başarıya imza atıldı. Proje sayesinde, tarım alanlarında kullanılan pestisitlerin ambalaj atıkları doğaya gelişigüzel bırakılmak yerine, belirli aralıklarla toplanıp bertaraf tesislerine gönderildi. Böylece, hem çevre kirliliği önlendi hem de insan sağlığı korundu?.

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Projenin başarısında, köylere verilen eğitimlerin de büyük payı var. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ’ın liderliğinde, çiftçilere ve köylülere düzenli olarak eğitim verildi. Bu eğitimlerde, zirai ilaç ambalajlarının doğru şekilde nasıl bertaraf edileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Böylece, projeye katılım ve destek artırıldı?

Gelecek Hedefler

Projenin gelecekte daha da genişletilmesi hedefleniyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm ilçelerde bu projeyi yaygınlaştırarak, daha geniş bir alanda çevre koruma çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığının korunması adına, bu tür projelerin Türkiye genelinde örnek teşkil etmesi bekleniyor?. Çanakkale’de zirai ilaç ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi projesi, çevre bilincinin ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bu başarılı projeyle, hem doğanın korunması hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanmış oldu.

 

Çiftçilere Zirai İlaç Ambalajlarının Konteynerlere Nasıl Atılacağı Konusunda Eğitimler Verdik

Çöp konteynerlerin bulunduğu alanlarda denetimlerde bulunan ve Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren  Çanakkale Tarım ve Orman Müdür Nazan Türkarslan “Çanakkale'de tarım arazileri zirai ilaç ambalaj atıklarıyla kaplıydı. Bu atıklar toprağa, su kaynaklarına ve çevreye büyük zararlar veriyordu. Bu kapsamda 2016 yılında ‘Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi’  başlatıldı. Bu proje, Bayramiç ilçesinde pilot uygulama olarak başladı ve kısa sürede tüm Çanakkale'yi kapsayacak şekilde genişledi. Proje kapsamında, her köye ve mahalleye zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanması için konteynerlar yerleştirildi. Çiftçilere zirai ilaç ambalajlarının çevre kirliliği yaratmadan konteynerlere nasıl atılacağı konusunda eğitimler verildi. Ambalaj atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi için gerekli olanaklar sağlandı. Projenin başarısı için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör bir araya geldi. Ezine ve Merkez Çeltik Komisyonu Başkanlıkları, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği, İçdaş AŞ. ve bazı zirai ilaç firmaları projeye destek verdi. Projenin sonuçları ise oldukça etkileyici. 2024 yılına kadar 6 ilçede, 135 köy ve mahallede toplam 302 konteyner yerleştirildi. Bu konteynerlardan 28.500 kg zirai ilaç ambalaj atığı toplanarak lisanslı firmalar tarafından bertaraf edildi. Toprak ve su kaynakları kirliliğinden korundu. Çiftçilerde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturuldu. Geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katkı sağlandı. ‘Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi’, Çanakkale'de tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmada önemli bir adım teşkil etmektedir. Bu proje, diğer illere de örnek olacak önemli bir uygulamadır. Sonuç, çevre kirliliğiyle mücadelede tek başına bir kurumun yapabileceklerinin sınırlı olduğudur. Başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün el ele vermesi gerekir. Çanakkale'deki bu proje, bu iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteren güzel bir örnektir. Bu proje ile birlikte Dünya Çevre Günü'nü kutlarken, çevremizi korumak için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü de unutmamalıyız. Her bireyin bilinçli davranması ve çevreyi korumaya katkıda bulunması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Murat Çağlayan

?