Aradan geçen yıllara rağmen Bayramiç Atatürk Lisesi, Bayramiç Milli Zafer İlkokulu, Bayramiç Milli Hâkimiyet İlkokulu ile Çırpılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nun yeniden inşa edilmemesi, öğrenci ve velileri isyan ettirdi.

Kalabalık Sınıflar, Azalan Eğitim Kalitesi

2020 yılında depreme dayanıklılık testinden geçemeyen ve bu nedenle yıkılan Bayramiç Atatürk Lisesi, Bayramiç Milli Zafer İlkokulu, Bayramiç Milli Hâkimiyet İlkokulu ve Çırpılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nun yerine yeni binaların yapılması bekleniyordu. Ancak aradan geçen dört yılın ardından, bu okulların yenileri hala inşa edilmedi. Öğrenciler, başka okullara taşınarak eğitimlerini sürdürmek zorunda kaldılar. Bu durum, eğitim kalitesini ve öğrencilerin psikolojik durumunu olumsuz etkiledi. Yıkılan okulların öğrencileri, çevredeki diğer okullara yönlendirildi. Ancak bu durum, mevcut okullarda aşırı kalabalık sınıfların oluşmasına yol açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kalabalık okullarda sınıf küçültme politikası da sorunu çözmek bir yana, daha da karmaşık hale getirdi. Kalabalık sınıflarda eğitim almak zorunda kalan öğrenciler, öğretmenlerin yeterince ilgilenememesi ve derslerin verimli geçmemesi nedeniyle eğitimde ciddi sıkıntılar yaşadılar.

Velilerden Sert Tepki: “Eğitimimiz Kötüleşiyor”

Öğrenci velileri, yaşanan bu duruma daha fazla sessiz kalamadı. Bir Süre Önce Bayramiç Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık bir grup veli, basın açıklaması yaparak sorunlarını dile getirdi. Veliler, çocuklarının kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü, öğretmenlerin yetersiz kaldığını ve bu durumun öğrencilerin başarısını olumsuz etkilediğini belirtti. Bayramiçli Veliler yaptıkları basın açıklamasında “İlçemizde bulunan Bayramiç Atatürk Lisesi, Bayramiç Milli Zafer İlkokulu ve Bayramiç Milli  Hakimiyet İlkokulu, Çırpılar Köyü İlkokulu ve Ortaokuluna ait binalar depreme dayanıksız oldukları  gerekçeleri ile yıkımları 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen bunca zamana kadar okul  binalarının inşaatları tamamlanmadığı gibi çocuklarımız farklı okullarda düzensiz ve yetersiz şartlarda  eğitim hayatına sürdürmek zorunda bırakılmıştır. Bu okullardan sadece Milli Hakimiyet İlkokulunun  inşaatı başlamış olup 2024-2025 Eğitim-öğretim yılına yetiştirileceği bilgilerini duymaktayız. Bizler hiçbir çocuğumuzun zor şartlar altında eğitim görmesini istemiyoruz. Sayın Yetkili aradan geçen zaman içeresinde bazı okullarda ikili eğitime geçilmiş aynı binada sabah ortaokullar ( Cumhuriyet Ortaokulu), Öğleden sonrada ilkokullar ( Milli Zafer İlkokulu) eğitim görmektedir. Bunun sonucunda 2023 LGS sınavlarında Bayramiç Çanakkale de dip yapmıştır. Oluşan sonuçlara göre Milli Eğitim Müdürü ortaya çıkan olumsuz sonuçlara çare olarak okulların birleştirilmesini bulmuştur. Buna da gerekçe olarak 19.10.2023 tarihinde İl Müdürlüğünde oluşturulan komisyonun yazmış olduğu tutanakta tavsiye niteliğinde olan ‘Mustafa Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesinin kapatılarak öğrencilerin Atatürk Anadolu lisesi bünyesinde tek çatı altında eğitim öğretime devam etmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir’ ifadesini gerekçe olarak göstermektedir.  Birleştirmek istediği okullarda M.G.Ç. Anadolu lisesinde 304 öğrenci , Atatürk Lisesinde toplam 154 öğrenci bulunmaktadır. Mevcut iki okulumuza da son iki yıldır fazla talep olmasına rağmen okul kontenjanları M.G.Ç. Anadolu lisesinde 3 sınıftan 2 sınıfa, 34+34 öğrenciye düşürülmüş Bayramiç  civarında ortaokullarda mezuniyet notu yaklaşık 85-86 üstü olanlar bu okulumuza yerleşmiştir. Atatürk Lisesinde ise sınıf sayısı 1’e (34 kişiye ) düşürülmüştür. Diploma Notu 75 -85 arası ise bu okulumuza yerleştirilmiştir.

Tek Sorumlu Mevcut İlçe Milli Eğitim Müdürü

Açıklamada bu durumun tek sorumlusunun ilçe milli eğitim müdürü olduğunun da altı çizilirken basın açıklamasının geri kalan kısmında şu ifadelere yer verildi. Bayramiç te bulunan ortaokullarda her yıl ortalama 300-350 arası mezun vermektedir.   Bu yıl toplam 102 öğrenci sınavsız olarak diploma notu ile bu iki okula yerleşmiştir. Diğer çocuklarımız çoğu mecburiyetten Bayramiç’teki meslek okullarına (METEM ve İmam Hatip ) gitmek zorunda bırakılmışlardır. Bu sorunların ortaya çıkmasında en büyük etken mevcut İlçe Milli Eğitim Müdürü olup, İldeki komisyonun almış olduğu tavsiye niteliğindeki tutulmuş olan tutanağı, okul yapmakla uğraşmak yerini uygulamak istemesidir. Bu durum Bayramiç halkı olarak uygulaması kabul edilebilecek bir durum değildir. Her iki okulda bizim okulumuzdur. Bütün çocuklar bizim evladımızdır. Kimsenin çocuğunu küçümsemek gibi bir durum yoktur. Ancak yine bazı kesimler her iki okulun öğrencilerini ve velilerini karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Burada ki asıl tehlike görülememektedir. Asil tehlike iki okul birleştikten sonra eğitim görülecek binalarda iki okulun toplam sayısını kaldırabilecek fiziki yerlerin yeterli olmamasıdır. Mevcut okulların 9. Sınıflarına toplam 3.sınıf (102 kişi) sayısının düşürülebilecek olma ihtimalidir. Çünkü mevcut M.G.Ç. Anadolu lisesinde toplam sınıf sayısı 13 olup Atatürk Anadolu  lisesinden gelen 154 öğrenciyi kaldıramayacaktır. Sınıf Ortalama sayısı 55 kişiyi bulmaktadır. Yine Atatürk Anadolu lisesi binasında da şu an için 2 okul eğitim görmekte olup Gazi Ortaokulu ve Atatürk Lisesi bu okulda birleştirilmesi halinde Gazi Ortaokulunun öğrencilerinin Cumhuriyet ile birleşmesi durumu ortaya çıkacak olup Gazi Öğrenci sayısı 184 kişi olup içlerinde taşınmalı eğitim öğrencilerinde bulunmaktadır. iki okulun toplam sayısı 184+503 Toplam = 687 olacak olup Bayramiç’te hiçbir okul binası bu sayıyı kaldıramayacaktır. Yine olan çocuklarımıza olacaktır. Göreve başladığı günden beri Bayramiç eğitime hiçbir şey veremeyen Bayramiç eğitimini Çanakkale de son sıraya gerileten Bayramiç Milli Eğitim Müdürü maalesef bu tür olayların ortaya çıkmasının baş sorumlusudur. Biz Veliler 13.05.2024 tarihinde Bayramiç Milli Eğitim Müdürlüğünden randevu alarak toplandı gerçekleştirdik.  Amacımız ortaya atılan söylentilerin gerçekliğini öğrenmekti Milli Eğitim Müdürü 1 saat süresince kendini yaptığı işleri anlattı ama bizim sorularımıza cevap veremedi en son İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tavsiye niteliğinde yazısını ısrarla uygulayacağını belirtti. Gelinen aşama itibariyle hiç bir akla mantığa hizmet etmeyen bir anlayışla bazı okulların kapatılması, bazı okulların birleştirilmesi ve yahut binalarının başka okullara tahsis edilmesi fikri Bayramiç’e atama ile gelen bir memurun iki dudağının arasında olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bizler Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi velileri olarak çocuklarımızın eğitim Hayatına yönelik her türlü haksız ve hukuka aykırı eylemlere karşı yasal ve toplumsal zeminde tüm başvuru haklarımızı kullanacağımızı, bildirir bu yanlıştan ivedi biçimde geri dönülmesini talep ediyoruz”

Ogün İnal