MSCA-PF-2023 yılı çağrısında dünya genelinde yapılan toplam 8049 proje başvurusu arasından sadece 1249 proje seçilirken, Dr. Önder'ın projesi bu seçkin listeye girmeyi başaran ender projelerden biri oldu. Avrupa Birliği'nin araştırma ve inovasyon için en önemli finansman programlarından biri olan MSCA, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen tüm araştırmacılara toplamda 260 milyon Avro'luk bir destek sağlayacak. Bu destek, bilim insanlarının önemli projelerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak ve bilim dünyasına yeni ufuklar açacak. Dr. Ferah Cömert Önder'in projesi, Göteborg Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ve gelişmiş hesaplamalı modelleme ile makine öğrenimi tekniklerini kullanarak ilaç geliştirme sürecine ışık tutacak. Özellikle biyoinformatik araçlarının kullanımıyla yeni ilaç aday molekülleri geliştirilerek Kanser Araştırma Merkezi'nde uygulanacak. Bu proje, kanserle mücadelede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak sağlık alanında önemli bir adım olacak. Dr. Önder, projenin başarısıyla ilgili olarak, "Bu destekle birlikte kanser araştırmalarında önemli bir adım atmış olacağız. Yaptığımız çalışmaların kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmaya ve tedavi süreçlerini iyileştirmeye katkı sağlayacağını umuyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu başarı, Türk bilim insanlarının uluslararası alanda da ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Dr. Ferah Cömert Önder gibi yetenekli ve vizyon sahibi araştırmacıların ülkemizin bilim dünyasına kattığı değeri bir kez daha kanıtlıyor.

Haber Merkezi