Çanakkale Belediyesi, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Aktif Felsefe Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Depremle Birlikte Yaşam" Semineri, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde düzenlenerek deprem gerçeği ve toplumun bu konudaki bilincini artırmayı hedefledi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, Çanakkale'nin deprem riski altında olduğu gerçeği vurgulandı. Başkan Gökhan, kentin bu riskle başa çıkabilmesi için uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve bu seminerin de bu çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, depremle ilgili alınacak önlemlerin ve bilincin toplumun her kesimine yayılmasının öneminin altını çizdi.

Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu’nu Kurduk

Çanakkale Belediyesi'nin desteklediği, GEA Arama Kurtarma Derneği ve Aktif Felsefe Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Depremle Birlikte Yaşam" Semineri, 6 Şubat depremi anısına Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Av. Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Av. Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye birim müdürleri ve personeli ile dernek temsilcileri katıldı. Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları aktaran Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,  “Çanakkale Belediyesi olarak bir deprem ülkesi ve kenti olmamız gerçeğinin verdiği sorumlulukla uzun yıllardır kentin imarının sağlam zeminlerde güvenli yapılarla gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. 2012 ÇOMÜ ile Çanakkale İl Merkezi Jeolojik-Jeoteknik etüt çalışması protokol imzalanmıştır.  Bu çalışmayla kentin zemin haritasını çıkarttık.  Geoteknik mühendisleri ile zemin iyileştirme projesi hazırlanması şartını, statik projeye ön koşul olarak belirledik. Depremin hemen ardından olağanüstü toplandığımız belediye meclisinde öncelikle Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu’nu kurduk. İlgili resmi kurumlar, meslek odaları, yapı denetim şirketleri, Çanakkale Kent Konseyi ve STK’larla işbirlikleri yaparak süreci başlattık; Belediyemizin sahip olduğu deprem istasyonu sayısı 6’dan 11’e çıkarttık. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği ile deprem alarm sisteminin Belediye Binasına kurulması için çalışmalara başladık. Afet İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Müdürlüğümüzü hem inşaat mühendisleri ve teknikerlerden oluşan teknik birim, hem de sivil savunma ve arama kurtarma faaliyetlerini organize eden sosyal birim olarak ikiye ayırdık. Teknik Birimimiz, mevcut kötü yapı stoğunun tespiti ve depreme dayanıklı yapılara dönüşümünü sağlamak için saha çalışmalarına hızlı şekilde başladı" dedi.

“Depreme Karşı Bina Risk Analizlerimizi Sürdürüyoruz”

Gökhan konuşmasında, Zemin Test Laboratuvarı kurma çalışmalarının başladığını da ifade etti. Gökhan deprem rikine karşı bina kontrollerinide yaptıklarını idfade ederek "İşyeri açılış ruhsatı ile ilgili başvurularda, ilgili bağımsız bölüm içerisinde inşaat ruhsatına uygunluk kontrollerini gerçekleştirdik, devam ediyoruz. Zemin katında işyeri bulunan bütün binalar için işyerleri içerisinde statik projesine uygunluk kontrollerini yapıyoruz. Ana ulaşım akslarının kesişim noktalarında bulunan kavşaklardan cephe alan ve deprem anında yıkılması durumunda ulaşımı olumsuz etkilemesi muhtemel binalar için risk değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yurt, pansiyon ve otel olarak kullanılan ve tüm katları ticari veya ofis hizmetlerine ayrılmış binalar hakkında ön inceleme değerindeki risk analizlerimizi sürdürüyoruz. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Yapı Malzemesi Laboratuvarı da aktif şekilde çalışıyor. Ayrıca Zemin Test Laboratuvarı kurma çalışmalarımız da başladı. Mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesi öncelikli hedefimiz. Kentsel dönüşüme teşvik için de çalışmalar yapıyoruz. Elbette sadece deprem öncesi değil, sonrasında da toplanma alanlarının kapasitelerinin belirlenerek yerlerinin kararlaştırılması, afet sonrası gerekli malzemelerin kent içinde ihtiyaca uygun doğru dağılımının yapılması, afet sonrası ekiplerin en hızlı ve doğru noktalara yönlendirilmesi gibi planlamaların hazırlanabilmesi için risk ve derecelendirme çalışmalarının tamamlanmasının önemini biliyoruz. Afet ve acil durumlara yönelik gerekli bilgi ve ekipmanlarla donanmış gönüllü ekiplerin oluşturulmasını hedefleyen Mahalle Afet Gönüllüleri projesini de 2023 yılında hayata geçirdik. 500 gönüllüye Afet Bilinci ve Hazırlık, Afet Psikolojisi, Temel Yangın Söndürme, Temel Arama ve Kurtarma eğitimleri verdik, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Projesi ile ilgili Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) ile iş birliği protokolü imzaladık.  Belediyemiz bünyesinde 35 gönüllü personelin katılımıyla Hafif Arama Kurtarma ekibi ÇASAR’ı oluşturduk” dedi. Seminerde, GEA Arama Kurtarma Çanakkale ekibi takım lideri Ali Onur Günçel tarafından afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili temel bilgiler katılımcılara aktarıldı. Etkinlik, GEA Arama Kurtarma Çanakkale Ekibi ile katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Murat Çağlayan