Sendikanın yönetim kurulu, “Asgari değil insanca yaşanabilecek ücret istiyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından duyurulan yeni asgari ücretin yetersizliğine vurgu yaparak bu durumu kabul etmeyeceklerini ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanan yeni asgari ücretin 17.002 TL olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın 2024 yılının ilk aylarında açlık sınırının altında kalacağına dikkat çekildi. Yönetim kurulu, iktidar ve işverenlerin ortak kararıyla milyonlarca işçinin ve ailesinin 2024 yılında açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya mahkum edildiğini savundu. Açıklamada, sermaye karlarının rekor kırdığı bir dönemde milyonlarca işçinin yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğradığı ve gelir adaletsizliğinin arttığı bir tabloda, iktidar ve işverenlerin işçi sınıfına açlık ücretini dayattığına vurgu yapıldı. Sermaye ve iş dünyasının karlarını artırırken işçi ve emekçilerin yaşam standartlarının düşürülmesine karşı bir tepki olarak DİSK Genel-İş Çanakkale Şubesi, dayatma ücretlerini kabul etmeyeceklerini net bir şekilde ifade etti. DİSK Genel-İş Çanakkale Şubesi, dayatma ücreti ve bundan sonraki dayatma ücretlerini kesinlikle kabul etmeyeceklerini beyan ederken, insanca yaşanacak bir ücret, gelirde adalet, vergide adalet talepleriyle mücadele etme kararlılıklarını yineledi. Sendika, işçilerin yaşam standartlarını korumak ve iyileştirmek adına haklı talepleri için mücadeleye devam edeceğini belirtti. DİSK Genel-İş Çanakkale Şubesi'nin bu açıklaması, Türkiye genelinde işçi hakları ve ücret adaleti konusunda artan bir duyarlılık ve talep atmosferinde önemli bir yer tutarken, sendikanın kararlılığı, gelecekteki mücadelelere işaret ediyor. İşçi sınıfının talepleri ve hakları konusundaki bu mücadele, toplumsal adalet ve eşitlik adına önemli bir kilometre taşı olma potansiyeline sahip.

Şenay Azman