12 Nisan’da 2023’te Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Dardanos Orman Kampı’nın  “Gelişme Konut Alanı, Kumsal-Plaj-Park ve Yol” olarak kullanılması yönünde plân değişikliği yapılmıştı. Plan değişikliği karar Çanakkale Belediyesi’nin itirazı sonucunda iptal edilmişti. Ancak,17 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Dardanos Orman Kampı “Ticaret-Turizm Alanı, Rekreasyon Alanı, Kumsal-Plaj ve Yol” olarak kullanılması yönünde yeni bir plân değişikliği yapılmıştı. Çanakkale Kent Konseyi, Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu ve Dardanos Gönüllüleri orman kampı ile ilgili yapılan 2. değişikliye de itiraz etti. Dardanos’ta bulunan orman kampı önünde toplanan Çanakkale Kent Konseyi, Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu üyeleri  ve Dardanos Gönüllüleri basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2. Kez yapılan İmar Plân değişikliğinden vaz geçilmesini istediler. Yapılan basın açıklamasında

“Çanakkale Kent Konseyi “Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu” olarak, kent müştereklerimizden biri olan halk arasında Dardanos Orman Kampı olarak bilinen ve “Kamu Eğitim ve Dinlenme Alanı” olarak kullanılan yerleşkenin,  yeniden, kullanım özelliği değiştirilerek halkın kullanımına kapatılmasına yol açacak plân değişikliği kararına itirazımız var. 12 Nisan’da 2023’te Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Dardanos Orman Kampı’nın  “Gelişme Konut Alanı, Kumsal-Plaj-Park ve Yol” olarak kullanılması yönünde plân değişikliği yapılmış; bu karar Çanakkale Belediyesi, Çalışma Grubumuz ve yerel halkın itirazları sonucunda iptal edilmişti. Bu kez 17 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Dardanos Orman Kampı “Ticaret-Turizm Alanı, Rekreasyon Alanı, Kumsal-Plaj ve Yol” olarak kullanılması yönünde yeni bir plân değişikliği yapılarak, yeniden halkın kullanmasını engelleyecek bir kararla özelleştirmeye açılmıştır. Öte yandan bu plân 1996 yılında Çanakkale belediye meclisinin kararıyla ve “Kıyı Kanunu Madde 5: Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” hükmüne uygun davranarak 20 metrelik sahil şeridi kamuya terk edilmesi gereken alan olarak düzenlemiş olmasına rağmen, Kararname,  20 metrelik sahil şeridini “rekreasyon alanı” olarak plânlarken, aynı zamanda da  yasal düzenlemelere ve Anayasa’nın 43.maddesinde “Deniz, Göl Ve Akarsu Kıyılarıyla, Deniz Ve Göllerin Kıyılarını Çevreleyen Sahil Şeritlerinden Yararlanmada Öncelikle Kamu Yarar Gözetilir” hükmüne de aykırı davranmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Karar İmar Kanunu’nun  26. Maddesine Aykırı

Yapılan açıklamanın devamında “Sorunlu bir başka durum da bu kez ticaret-turizm işleviyle plânlanan alanda yoğunluğu artırıcı, kentsel ulaşım sistemini etkileyici faktörlerin değerlendirmeye alınmadığıdır.  “Kentsel Teknik altyapı değerlendirmesi raporu” eksik olan bu plânlamanın İmar Kanunu’nun 26. Maddesine aykırı olduğu da açıktır.

Son söz olarak söyleyeceğimiz şudur: Kişiler ve kurumlar karar ve uygulamalarında yasalara uygun davranmalıdır. Cumhurbaşkanı Anayasa’nın 104. Maddesine göre “Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını” temin etmekle yetkili ve görevlidir ki, Kararname, işlevi değiştirilerek özelleştirilecek kamuya ait bir arazinin, imar haklarını artırarak satışa çıkarılması idarenin bir gayrımenkul geliştirici gibi davranmasına ve bu süreçte hiçbir şekilde ne kentliyi ne mahalle sakinlerini ne de yerel yönetimi karar sürecine dahil etmemesiyle de sorunlu bir kararnamedir.  Şeffaf ve katılımcı olmayan bu sürecin toplumsal faydayı esas almadığı da çok açıktır. Sürdürülebilir yaşantı anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirmeyen, çevreye duyarlı olmayan, kamu yararı gözetilmeksizin özel mülkiyete devredilmesini sağlayan bu plânla, kıyıların birkaç kişinin rant elde etmesi uğruna kamuya kapatılmasına yol açacağı da açıktır. Yeniden gündeme getirilen Orman Bakanlığı mülkiyetindeki “Kamu Eğitim ve Dinlenme Alanı”nın kullanım şeklinin değiştirilerek özelleştirilmesini kapsayan  bahsi geçen kararnameyle yapılan İmar Plân değişikliğinden vaz geçilmesini istiyoruz.”

Şenay Azman