Türkiye ekonomisi, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdamdaki gelişmelerle birlikte ivme kazanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2023 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 15 milyon 277 bin 929 kişiye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 385 bin 980 kişilik bir artışı temsil ediyor. Sanayi sektöründe istihdamda yaşanan %0,6'lık azalışa rağmen, inşaat sektöründe %12,2'lik bir artış ve ticaret-hizmet sektöründe %2,7'lik bir artış dikkat çekiyor. İnşaat sektöründeki bu önemli artış, sektördeki büyümenin ve yapılaşmanın devam ettiğini gösteriyor. Ticaret-hizmet sektöründeki artış ise perakende, turizm ve diğer hizmet sektörlerindeki canlanmanın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Ancak, aylık bazda ücretli çalışan sayısında bir değişiklik yaşanmamış gibi görünüyor. Ekim ayında ücretli çalışanlar arasında sanayi sektöründe %0,4'lük bir azalış, inşaat sektöründe %0,6'lık bir artış ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişiklik olmamıştır. Ekonomi uzmanları, istihdamdaki bu artışın genel ekonomik büyüme ve sektörel dinamiklerle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Sanayi sektöründeki hafif azalışa rağmen, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki olumlu tablo, ekonominin çeşitliliği ve direncini gösteriyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin ekonomik performansı ve istihdamdaki gelişmeler, ülke genelindeki ekonomik kalkınma çabalarını destekleyerek geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Özellikle inşaat sektöründeki artış, altyapı projeleri ve konut sektöründeki hareketlilikle birlikte ülkenin ekonomik büyüme potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi