Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %37,2'si, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %47,4'ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %70,5'i piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci yeniliği uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %42,9 iken; hizmet sektöründe bu oran %36,0 oldu.

Ürün Yenilikçisi Girişimlerin %75,0'ı Ürünlerini Rakiplerinden Önce Pazara Sundu

Girişimlerin %19,8'i ürün yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarının açıklandığı 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık referans dönemde ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı %19,7 olarak hesaplandı. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %81,4, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %68,1 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %96,6'sının girişim için yeni olduğu, %75,0'ının ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

Girişimler En Fazla Mal Üretme Veya Hizmet Sağlama Yöntemlerinde Yenilik Uyguladı

Girişimlerin %35,0'ı temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oran %30,2'idi. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %77,2 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi %73,2 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %68,9 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

Haber Merkezi