ÇASEMDER Yönetim Kurulu Başkanı, ÇASEMDER Can Dostları Komisyonu Üyesi ve Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu (KKHHÇG) Kolaylaştırıcısı Ülviye Çalıdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı Panele,  Çanakkale Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Veteriner Hekim Görkem Bakır ve Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Hakan Bozkurt konuşmacı olarak katıldı. Panelde, sahipli ve sahipsiz hayvanların yaşamları üzerine odaklanılarak, kurumların hayvanlar açısından taşıdığı sorumluluk sınırları masaya yatırıldı. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve hayvanların su tüketimi gibi temel ihtiyaçlarına vurgu yapılarak, bu konularda alınması gereken önlemler ve hayvan haklarına saygı çerçevesinde uygulanacak politikalar ele alındı. Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun düzenlediği panelde, hayvan severliğin anlamı ve gönüllü hayvan severlerin nasıl olmaları gerektiği konusunda da detaylı bilgiler paylaşıldı. Sahipli ve sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmasının önemi vurgulanarak, bu uygulamanın hayvanların yaşam kalitesini artırmadaki kritik rolü üzerinde duruldu. Veteriner Hekimler Odası tarafından alınan kararlar, sokak hayvanlarının sağlık hizmetleri ve beslenmeleri konularında da katılımcılara bilgi verildi. Çanakkale Belediyesi Veteriner Hekimliği hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu ve belediyenin hayvan dostu politikalarına dair açıklamalara yer verildi. Panel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hayvan hakları savunucuları ve bireysel katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Katılımcılar, etkileşimli bir ortamda sorularını sorarak uzmanlardan ve konuşmacılardan doğrudan bilgi alma fırsatı buldular. Bu panel, Çanakkale'de hayvan haklarına duyarlılığın artmasına katkı sağlayarak, toplumun geniş bir kesiminde bilinç oluşturmayı amaçlayan başarılı bir etkinlik olarak kayda geçti. Hayvanseverler ve ilgili paydaşlar arasında oluşturulan bu platform, gelecekte daha fazla benzer etkinliklere zemin hazırlamayı hedefliyor. Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve sahipli/sahipsiz hayvanlarla ilgili pek çok konuyu ele alan panel gerçekleştirdi.  Panele katılan hayvanseverlere sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili birçok konuda bilgiler verildi.

“Amacımız, Çanakkale'de Yaşamanın Her Hayvanın Haklarını Korumak, Savunmak, Toplumu Bu Konuda Bilgilendirme”

Panelin Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu (KKHHÇG) Kolaylaştırıcısı Ülviye Çalıdağ, ilk olarak çalışma grubunun kurulması ve yaptığı  çalışmalar hakkında bilgiler vererek “Şubat ayında Ş  ayında kurulum çalışmalarına başlayarak Mart'ta Kent Konseyi Başkanlığı Hayvan Hakları Çalışma Grubu Formu doldurularak iletilmiş, kabulünden sonra da  16 Mart 2023  tarihinden itibaren faal olarak başlamıştır. Grup, Kısırlaştırma konusunda gönüllülerle birlikte kurumlara destek olmaya çalışılmaktadır. Kedi köy Gönüllü Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Hemen her gün bir iki gönüllü Kedi köyü ‘ne giderek oradaki arkadaşlara destek vermeye çalışmaktadır. Özel kliniklerle, veterinerler odası iş birliğinde ve kent konseyi çalışma grubuyla ortak bir çalışma yapıldı. 4 Ekim'de her özel klinik tarafından sokak canlarının kedilerinin kısırlaştırması sağlanmıştır.  Amacımız Çanakkale'de yaşamanın her canlı için ayrıcalıklı olması gerektiğinden yola çıkarak, hayvan haklarını korumak, savunmak, toplumu bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, izleme, destekleme çalışmaları yapmak, sorunlara çözüm dair farklı etkinlikler yaparak ilgili kurumlar ile hayvanseverler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması için çalışmaktır” dedi.

Yapılan  açılış konuşmaların ardından başlayan Panelde Çanakkale Belediyesi Veteriner Müdürü, Veteriner Hekim Hakan Bozkurt, Veteriner Hekimler Odası tarafından alınan kararlar, sokak hayvanlarının tedavileri ve beslenmeleri gibi konulara değindi. Veteriner Hekim Görkem Bakır ise, Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirirken, verilen hizmetler ve sorumluluk konularına yönelik bilgiler paylaştı. Panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Murat Çağlayan