Çevre koruma harcamalarının %70,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, %26,1'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %3,6'sı ise hane halkları tarafından yapıldı.

Çevre Koruma Harcamalarının %60,9'u Atık Yönetimi Hizmetlerinden Oluştu

Çevre koruma harcamalarının %60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden, %25,3'ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, %4,2'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, %4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, %2,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve %3,3'ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre Koruma Yatırım Harcamaları 32,7 Milyar TL Olarak Gerçekleşti

Bir önceki yıla göre %140,9 artarak toplam 32,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının %84,7'si mali ve mali olmayan şirketler, %15,3'ü ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre Koruma Harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı %0,93 Oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2021 yılında %0,91 iken 2022 yılında %0,93 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi